HELSENORGE

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter. Våre ansatte driver kompetanseoppbygging og spredning for mer enn 100 sjeldne medisinske tilstander til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

 

Nyheter

Forskning fra senteret

Nettverk og forskningsprosjekt

Redaktører for Senter for sjeldne diagnosers nettside:

    Anniken Sanna                      Kristin Rosnes Holte
asanna@ous-hf.no                krrhol@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?