HELSENORGE

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Nyheter

Forskning fra senteret

Nettverk og forskningsprosjekt

Redaktører for Senter for sjeldne diagnosers nettside:

    Anniken Sanna                      Kristin Rosnes Holte
asanna@ous-hf.no                krrhol@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?