Hvem er vi?

Hvilke oppgaver jobber vi med?

Kristin-sort-hvitt.jpg

Kristin Romm, Enhetsleder / 1. amanuensis UiO
Telefon: 22 93 10 09
Mobil: 970 09 863
e-post: Kristin.Lie.Romm@ous-hf.no

Kristin er spesialist i psykiatri/PhD, og leder kompetansetjenesten. Hun har etablert flere prosjekter ved TIPS SØ, både innen forskning og fagutvikling.

Kristin er særlig opptatt av hvordan vi kan utnytte ny teknologi og innovasjon i forbedringen av tilbudet til pasienter i vår målgruppe. Tjenesteutvikling og forbedring av klinisk praksis i samarbeid med brukere, er også sentrale mål som Kristin arbeider for at kompetansetjenesten skal bidra til.

SIRI.jpg

Siri Tove Sæland, Administrasjonskonsulent
Telefon: 22 93 10 03
Mobil: 926 22 376
e-post: siri.tove.saeland@ous-hf.no

Siri har ansvar for administrasjon og all praktisk drift av kontorets aktiviteter, ansvar for alle Questback evalueringer og er kompetansetjenestens viktige nav og ansikt utad.

Hun har studert organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer. Administrativ erfaring som studiekoordinator ved Bårdar Akademiet AS, som prosjektleder ved Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Teaterhøgskole og som kontorsjef ved NKS-høgskolene. Har også erfaring fra sosialpedagogisk arbeid som miljøarbeider i Stiftelsen Kirkens Bymisjon og som miljøarbeider og kokk i Stiftelsen Pauline.

Kristine-sort-hvitt.jpg

Kristine Gjermundsen, Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 22 93 10 05
Mobil: 900 49 174
e-post: kristine.gjermundsen@ous-hf.no

Kristine er Cand.philol i litteraturvitenskap og har tilleggsutdanning in PR-ledelse og kommunikasjon. Har hovedsakelig jobbet innen forskning og med formidling.

Kristine har ansvar for alt kommunikasjonsarbeid på våre plattformer og i kanalene vi bruker. Hun og er også involvert i de ulike prosjektene som drives ved kompetansetjenesten og er særlig opptatt av kunnskap om implementering, og forskningskommunikasjon.

TorGunnarVaernes-sort-hvitt.jpg

Tor Gunnar Værnes, Psykologspesialist
Telefon: 22 93 10 04
Mobil: 924 55 678
e-post: Tor.Gunnar.Vaernes@ous-hf.no

Tor Gunnar har bred klinisk erfaring med barn, ungdom og voksne. Faglige interesser er psykoseutvikling, fenomenologiske og nevrobiologiske perspektiver på psykose, samt traumer og stress i relasjon til psykose.

Tor Gunnar arbeider med en PhD om psykoser og selvforstyrrelser, og er opptatt av de helt unge med begynnende psykosesymptomer, og på hvilken måtedisse best kan ivaretas av hjelpeapparatet.
Tor Gunnar er ellers ansvarlig for kursene i SIPS og PANSS ved kompetansetjenesten.

Inger-S.jpg

Inger Stølan Hymer, Fagrådgiver familiearbeid (50%)
Mobiltelefon: 414 07 550
e-post: Inger.Stolan.Hymer@so-hf.no

Inger er psykiatrisk sykepleie og har videreutdanning i administrasjon og ledelse. Hun er godkjent gruppeleder i psykoedukativt familiearbeid ved psykose, er veileder og EE rater. 

Inger er ansvarlig for kompetansetjenestens satsning på implementering av familiearbeid ved psykose i helseregionen. I tillegg er hun TIPS Sør-Øst konsulent ved Sykehuset Østfold. Her er hun metodeansvarlig for behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose, og metodeansvarlig for behandlingslinje for sikkerhetspsykiatri.

Hun sitter i TIPS-teamet i Østfold og har utviklet en nettverksmodell med nøkkel- og kontaktpersoner både i VOP og BUP, som gjør at man sikrer ivaretakelse av kompetanse på systemnivå. Det lokale TIPS teamet er sentral instans i dette nettverket. Dette betyr at de fleste pasienter med førstegangpsykose fanges opp og får et tilbud om snarlig utredning og behandling i sitt nærmiljø.

Forskning er implementert som en del av klinisk praksis i denne modellen.

Beth.jpg

Beth (Elizabeth Ann) Barrett, Psykologspesialist / PhD
Telefon: 22 93 10 66
e-post: Elizabeth.Ann.Barrett@ous-hf.no

Beth har bred erfaring fra behandling og forskning på psykoselidelser.
Tidligere forskning hun har gjort har fokusert på suicidalitet. 
Nå arbeider hun med et forskningsprosjekt om psykose og søvn, i tilegg til å driver med kunnskapsforsmidling og veiledning.

Carmen-sort-hvitt.jpg

Carmen Simonsen
Psykologspesialist / PhD
Telefon: 22 93 10 02
e-post: Carmen.Simonsen@ous-hf.no

Carmen har et særlig ansvar for kompetansetjenestens arbeid rettet mot barn- og unge. Hun har kompetanse på kognitive vansker og psykososial funksjon, samt sykdomsforløp og bedring ved alvorlig psykisk lidelse. Hun er også knyttet til NORMENT ved å koordinere/lede
langtidsoppfølgingsstudien der.

Lars-Chr.jpg

Lars-Christian Berentzen, Overlege (40%)
Telefon: 22 93 10 81
e-post: Lars-Christian.Berentzen@ous-hf.no

Lars-Christian har ansvar for å lede og følge opp
implementering og evaluering av lavterskeltilbudet ved mistanke om psykose, TIPS-tjenesten, ved Oslo universitetssykehus. Han har en spesiell interesse for utvikling av digitale verktøy i behandlingen av psykiske lidelser.

Lars-Christian leder ellers TIPS Teamet ved Nydalen DPS.

Sofie.jpg
Sofie Ragnhild Aminoff, Psykologspesialist/ PhD
Psykolog / PhD
Telefon: 22 93 10 66
e-post: Sofie.Ragnhild.Aminoff@ous-hf.no


Sofie forsker på bipolar lidelse og er særlig opptatt av tidlig intervensjon på tvers av diagnoser, emosjoner ved bipolar lidelse og genetikk knyttet til symptomuttrykk. Er også engasjert i utvikling av elektroniske verktøy for å forbedre klinikk og forskning.