Fag- og tjenesteutvikling

ved TIPS Sør-Øst

Fag- og tjenesteutvikling må skje med brukerne i sentrum.

​Prosjekter:

Hjelp meg, det haster - veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke

TIPS tjenesten Oslo universitetssykehus

Min Pilot - en app for bedre samhandling om psykisk helse

Hva er psykose? En film om psykose og myter

Psykt god venn - en anti-stigma kampanje

REACT toolkit - et digitalt selvhjelpsverktøy for pårørende til psykisk syke

Gap-undersøkelsen - et verktøy for forbedring av klinisk praksis i psykosebehandlingen

Implementering av psykoedukativt familiesamarbeid

E-læring

SIM-lab - et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet og Sykehuset i Østfold om simuleringstrening av ferdigheter i psykoedukativt familiesamarbeid