Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

​TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

SIPS

Kursdager: 7. mars og 4. april
NB! Begge dager er obligatorisk
Tid: 0930 - 1600 begge dager
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

SIPS er et  Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer.  Det kan brukes til å kartlegge og vurdere symptomer på mulig psykoseutvikling.
Kurset strekker seg over to dager med noen ukers mellomrom. Hovedfokus den første dagen er teoretisk og praktisk innføring i intervjuet. Det bereder grunnen slik at deltakerne kan gjennomføre SIPS-intervjuet mellom de to kursdagene. Dag to bærer preg av et veiledningsfokus der vi gjennomgår deltakernes erfaring med SIPS intervjuet og felles skåring av intervju. Dagen avsluttes med en gjennomgang av hva som foreligger av anbefalt behandling for pasienter som har symptomer på mulig psykoserisiko. 

PANSS

Kurs i PANSS høst 2019:

Dato: 17. oktober
Tid: 0930 - 1600
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

PÅMELDING

Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Siste halvdel av kurset vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et SCI-PANSS-intervju (videopptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.


Målgruppe: Kurset søkes godkjent av Den Norske lægeforening og Norsk psykologforening. Tidligere kurs har blitt godkjent for Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri med 6 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning, samt for psykologer som 6 timers vedlikeholds aktivitet for spesialitetene klinisk voksen og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta, så fremt de har helsefaglig høyskoleutdanning, erfaring med psykoser og er involvert i utredning.

VIDEOER TIL BRUK VED ARRANGERING AV LOKALE KURS I PANSS
Det er utarbeidet to videointervjuer / case med PANSS instrumentet, med tilhørende skåringer til bruk i opplæring. Ta kontakt med oss dersom dere skal arrangere lokalt PANSS kurs, og trenger videomateriell til opplæringen.

FagTIPS - Gratis fagseminarer om psykose, tidlig intervensjon og andre relevante tema

Fredag 6. september 12 - 15
"Mistanke om psykose og risikotilstander"
Foredragsholder: Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist TIPS Sør-Øst

Påmeldingsfrist: 2. september
PÅMELDING

Fredag 20. september 12 - 15
"Divaen og doktoren: Musikk som terapi i vonde og gode dager"
Foredragsholdere: Hans Petter Solli, postdoktor i musikkterapi (NMH) Angelica Kjos, erfaringskonsulent i barnevernet.

Påmeldingsfrist 16. september
PÅMELDING

Fredag 1. november 12 - 15
"Psykose og autismespekterlidelse"
Foredragsholder: Kjersti Karlsen, spesialrådgiver Barneombudet/ privatpraksis

Påmeldingsfrist 28. oktober
PÅMELDING

Fredag 22. november 12 - 15
"Kognitiv trening ved psykose"
Foredragsholder: Toril Ueland, psykologspesialist, førsteamanuensis psykologisk institutt, UiO

Påmeldingsfrist 18. november
PÅMELDING

OPPTAK AV TIDLIGERE FagTIPS SEMINARER:

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser"
Foreleser: Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst.
Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.


"Om selvforstyrrelser: Pasientenes selvopplevelse og selvforståelse i utredning og behandling"
Foreleser: Paul Møller, Dr.med., spesialist i psykiatri, Forskningssjef, leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF
Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

Foreleser: psykologspesialist Gaute Godager, BUPA, Oslo universitetssykehus
Merk! Foredraget starter litt ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette. Lyden er dessverre ikke helt optimal, men blir bedre utover i forelesningen.


CBT-seminar med Professor Tony Morrison og Dr. Melissa Pyle

For terapeuter: To-dagers seminar med Professor Tony Morrison og Dr Melissa Pyle fra «The Psychosis Research Unit» i Manchester, England

Dato: Mandag 7.oktober og tirsdag 8. oktober
Tid: 0900 - 1600
Sted: Gaustad Sykehus, Tårnbygget, Store Auditorium
Pris: 1200,-
Det serveres kaffe, te og lett lunsj

PÅMELDING

Første dag vil handle om internalisert stigma (selvstigma) ved psykose, og hvordan dette behandles med CBT intervensjoner. Andre dagen er viet til medikamentfri behandling av psykose med CBT, versus behandling med antipsykotiske medikamenter, og hvilke implikasjoner dette kan ha for klinisk praksis.

Nærmere program kommer, og seminaret vil søkes godkjent for spesialiteter som vedlikeholdsaktivitet.

Inspirasjonskonferansen

Norsk Forening for Kognitiv terapi arrangerer årlig konferanse for terapeuter som jobber med kognitiv terapi. TIPS Sør-Øst er med i programkomiteen. Konferansen arrangeres 31. oktober - 1. november 2019.
Besøk konferansesiden for mer informasjon om program og påmelding

Bergen Tidlig Psykosesymposium

TIPS Sør-Øst er med i fagkomiteen for konferansen som arrangeres i årlig i Bergen. I 2019 er konferansedagen 3. og 4. juni.
Besøk konferansesiden for program og påmelding
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.