Kurs og seminarer hos TIPS Sør-Øst

​TIPS Sør-Øst tilbyr kurs og seminarer spesielt rettet mot utredning og behandling av psykoselidelser.

Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.

TIPS Sør-Øst er også medansvarlig for det årlige Bergen Tidlig Psykosesymposium.

De aller fleste tilbudene våre er gratis.

Kurs i behandling av søvnproblemer ved psykose - en evidensbasert CBT-tilnærming

Kursdager: 12. og 13. mars 2019
Tidspunkt: 9 – 16
Sted: Store Auditorium, Gaustad sykehus, bygg 4 (Tårnbygget), 2.etg. Sognsvannsveien 21.

Pris: kr 1000,- (Bindende påmelding)

KURSET ET DESSVERRE FULLTEGNET

Påmeldingsfrist: fredag 8. mars, 2019

Merk at det er begrenset antall plasser.

Dette kurset vil presentere evidensbaserte kognitiv atferdsterapi (CBT)-teknikker for behandling av insomni og mareritt ved psykose og bipolar lidelse.

Søvn spiller en viktig rolle for livskvalitet, fysisk og psykisk helse. Personer med psykoselidelser har ofte sammensatte og gjennomgripende søvnproblemer over tid. Søvnproblemer er forbundet med både paranoide tanker, hallusinasjoner og dårligere livskvalitet. Bedre søvn er derfor et viktig behandlingsmål.

Oxford Cognitive Approaches to Psychosis Research Group og Oxford Sleep and Circadian Neuroscience Institute har vært ledende i utviklingen av CBT for søvnproblemer ved psykose. Kurset er basert på en rekke studier som har evaluert effekten av CBT for å bedre søvn i tilknytning til psykoseopplevelser. Studiene indikerer at CBT for søvnproblemer er en effektiv og engasjerende terapi som appellerer til pasienter. Kurset vil presentere kjerneteknikker for å forbedre søvn hos pasienter med psykoselidelser som behandles i poliklinikk eller i døgnavdeling.

Kurset ledes av Felicity Waite og Louise Isham, Research Clinical Psychologists ved Oxford Cognitive Approaches to Psychosis, Department of Psychiatry, University of Oxford.

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening, Den norske legeforening og Norsk  Sykepleierforbund.

SIPS

Kursdager: 7. mars og 4. april
NB! Begge dager er obligatorisk
Tid: 0930 - 1600 begge dager
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

SIPS er et  Strukturert Intervju for Psykoserisiko Syndromer.  Det kan brukes til å kartlegge og vurdere symptomer på mulig psykoseutvikling.
Kurset strekker seg over to dager med noen ukers mellomrom. Hovedfokus den første dagen er teoretisk og praktisk innføring i intervjuet. Det bereder grunnen slik at deltakerne kan gjennomføre SIPS-intervjuet mellom de to kursdagene. Dag to bærer preg av et veiledningsfokus der vi gjennomgår deltakernes erfaring med SIPS intervjuet og felles skåring av intervju. Dagen avsluttes med en gjennomgang av hva som foreligger av anbefalt behandling for pasienter som har symptomer på mulig psykoserisiko. 

PANSS

Kurs i PANSS våren 2019

Kursdag 9. mai
PÅMELDING

Tid: 0930 - 1600
Sted: TIPS Sør-Østs lokaler på Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21,
Bygg 5, 1. etg.
Kursavgift: Gratis

Kurset gir en innføring i administrasjon, skåring og tolkning av PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), med hovedvekt på SCI-PANSS, den strukturerte versjonen av intervjuet. PANSS/SCI-PANSS benyttes for å evaluere alvorlighet av symptomer knyttet til schizofrenilidelser og andre psykotiske tilstander. Kurset vil også belyse kort den historiske bakgrunnen for utvikling av PANSS/SCI-PANSS. Siste halvdel av kurset vil ha et workshop-preg, der kursdeltakerne skårer et SCI-PANSS-intervju (videopptak av et rollespilt intervju) med en påfølgende gjennomgang av administrasjon og skåring i plenum.


Målgruppe: Kurset søkes godkjent av Den Norske lægeforening og Norsk psykologforening. Tidligere kurs har blitt godkjent for Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri med 6 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning, samt for psykologer som 6 timers vedlikeholds aktivitet for spesialitetene klinisk voksen og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. leger og psykologer. Andre faggrupper kan også delta, så fremt de har helsefaglig høyskoleutdanning, erfaring med psykoser og er involvert i utredning.

VIDEOER TIL BRUK VED ARRANGERING AV LOKALE KURS I PANSS
Det er utarbeidet to videointervjuer / case med PANSS instrumentet, med tilhørende skåringer til bruk i opplæring. Ta kontakt med oss dersom dere skal arrangere lokalt PANSS kurs, og trenger videomateriell til opplæringen.

FagTIPS - Gratis fagseminarer om psykose, tidlig intervensjon og andre relevante tema

Fredag 5. april 12 - 15
"Selvskading ved psykose"
Forelesere: Erfaringsformidler Mia Marie Norheim og psykologspesialist/PhD Erlend Mork.

Episoder med selvskading er ikke uvanlig blant personer med psykose eller bipolar lidelse. For noen utvikler det seg til en tilbakevendende måte å mestre vanskelige relasjoner, situasjoner og følelser på. I FagTIPS denne gang formidles erfaringer med psykose og selvskading. Vi ser også på forskning om forekomst, karakteristika og behandlingstilnærminger til selvskading, med vekt på den kunnskap som per i dag foreligger om selvskading ved psykose eller bipolar lidelse.

Temaet vil bli belyst gjennom erfaringsformidling samt eksempler på utrednings- og behandlingsintervensjoner.

PÅMELDING

Opptak av tidligere FagTIPS seminarer:

"Søvnforstyrrelser ved psykoselidelser"
Foreleser: Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist og forsker ved TIPS Sør-Øst.
Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.


"Om selvforstyrrelser: Pasientenes selvopplevelse og selvforståelse i utredning og behandling"
Foreleser: Paul Møller, Dr.med., spesialist i psykiatri, Forskningssjef, leder av FoU-avdelingen, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF
Merk! Foredraget starter ca 15. minutter ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette.

Foreleser: psykologspesialist Gaute Godager, BUPA, Oslo universitetssykehus
Merk! Foredraget starter litt ut i opptaket. Du kan spole deg fram til dette. Lyden er dessverre ikke helt optimal, men blir bedre utover i forelesningen.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.