HELSENORGE

Rapport om å forebygge drop-out

Utgivelsen oppsummerer kunnskap og erfaringer, med å forebygge drop-out i Norge, med bidrag fra fem lokale prosjekter. Les om oppsøkende  likepersoner, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av sjekklister, feedbackverktøy og mye mer! 

 

Andelen drop-out fra rusbehandling er mye høyere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn på mange andre helseområder. Mellom 10 og 60 prosent av pasientene i rusbehandling dropper ut. Det fører til økt helserisiko, i verste fall overdose, mer bekymringer og belastninger for pårørende og store utgifter på helsebudsjettet i form av ubenyttete behandlingsressurser. I siste instans er økende oppslutning om behandlingen en av de store påvirkningskreftene på helseområdet TSB.

I regi av prosjektet Hindre drop-out fra rusbehandling har team i hele landet delt kunnskap og erfaringer, og utviklet metoder for å forebygge drop-out i Norge.

De lokale prosjektene har utvbiklet oppsøkende team av likepersoner, arbeidsmetodikk i forbindelse med overganger i forløp, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av lokale sjekklister, bruk av feedbackverktøy og mye mer. Erfaringer og resultater oppsummeres i denne skriftserien.


​​

Fant du det du lette etter?