Ansatte Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Oversikt over ansatte i Nasjonal kompetansetjeneste TSB og deres oppgaver. Klikk på navn for kort informasjon om den ansattes fagbakgrunn. 

Foto Espen Ajo ArnevikEspen Ajo Arnevik
Leder
esarne@ous-hf.no
Tlf 412 09 898

Foto Eva Sørlie

Eva Sørlie
Opplæringsansvarlig
esoerl@ous-hf.no
Tlf 932 07 001

Foto Hilde Harwiss

Hilde Harwiss
Spesialrådgiver
Prosjektleder for
Nasjonalt nettverk for ledere i TSB
hiharw@ous-hf.no
Tlf 911 06 658
Foto Toner Øiern

Tone Øiern
Kommunikasjonsrådgiver
tonoei@ous-hf.no
Tlf 922 04 024

Foto av Sandra SvennesSandra Svennes
Administrasjonskonsulent
Sasven@ous-hf.no
Tlf 469 59 791

Foto Helge Waal

Helge Waal
Forsker/ medisinskfaglig rådgiver
helwaa@ous-hf.no
Tlf 23 36 89 92

Foto av Erik TorjussenErik Torjussen
Prosjektleder
Nasjonale faglige retningslinjer for TSB 
erik.torjussen@a-larm.no

Foto Christine WisløffChristine Wisløff
Prosjektleder
Steroideprosjektet
Chrwis@ous-hf.no
Tlf 980 88 485
Foto Karoline

Karoline T. Rollag
Spesialrådgiver og prosjekt-
leder Prosjekt Rett og frist
karoro@ous-hf.no
Foto Pernille Næss

Pernille Næss
Prosjektleder
Somatisk helse og rus og Akutte tjenester i TSB
pernae@ous-hf.no
 Tlf 932 19 484

Foto av Inger Helene BrattliInger Helene Brattli
Prosjektleder Familienettverket
ibratt@ous-hf.no


Ingrid Amalia HavnesIngrid Amalia Havnes
Forskningsleder
Steroideprosjektet
uxamav@ous-hf.no


Foto de Astrid Bjørnebekk
Forsker og prosjekleder 
Steroideforskning
askrbj@ous-hf.no

Marie Lindvik JørstadMarie Lindvik Jørstad
Prosjektmedarbeider
Steroideprosjektet
lindvm@ous-hf.no
Tlf 928 13 275
Foto av Ingrid TranaIngrid Helle Trana
Prosjektmedarbeider
Steroideprosjektet
inhetr@ous-hf.no
Foto av Margrethe Erlandsen

Margrethe Aaen Erlandsen
Prosjektmedarbeider
Familienettverket
Nasjonalt ledernettverk 
maaerl@ous-hf.no
Lisa HaugerLisa Evju Hauger
Stipendiat
Steroideforskning
haulis@ous-hf.noFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.