Årsrapporter og evalueringer

Her finner du årsrapporter og evalueringer av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Gjennom forskrift og oppdragsbrev beskriver Helse- og omsorgsdepartementet hva nasjonale kompetansetjenester skal gjøre. Helsedirektoratet evaluerer tjenestene hvert år. 

Årsrapport for Nasjonal kompetansetjeneste TSB 2013

Årsevaluering for 2013

Årsrapport for Nasjonal kompetansetjeneste TSB 2014

Årsevaluering for 2014

Årsrapport for Nasjonal kompetansetjeneste TSB 2015 

Årsevaluering for 2015