- Prinsipper for behandling av ruslidelse hos unge

Hva er særegent ved behandling og oppfølging av rusproblemer hos unge?
National Institute on Drug Abuse (NIDA) i USA har sammenfattet tilgjengelig
kunnskap om temaet,  i 13 prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har oversatt og tilpasset innholdet for norske brukere.

I de seneste årene har forskning utvidet forståelsen av behandlingsbehovene hos unge. Sårbarheten for helseskader av rusbruk er bedre klarlagt og behandlingstilnærminger evaluert. National Institute on Drug Abuse (NIDA)  ga derfor i 2014 ut «Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge».  NIDA er et føderalt institutt i USA med ansvar for klinisk rusmiddelforskning.

Heftet er ment som en ressurs for helsepersonell, familier og andre som trenger informasjon om avhengighet og behandling av unge med ruslidelser. Innholdet besvarer vanlige spørsmål om rus og virkninger og presenterer innhold i evidensbaserte tilnærminger til behandling og andre intervensjoner for denne aldersgruppen.

De 13 prinsippene for behandling bygger på tilgjengelig engelskspråklig kunnskap.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har oversatt og tilpasset innholdet for norske brukere slik at det skal gjenspeile mønsteret av rusmiddelbruk blant unge i Norge og det norske tiltaks- og rusbehandlingstilbudet. Utgivelsen er digitalisert og lenker til forskning og kilder til klinisk erfaring og brukerkunnskap.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.