HELSENORGE

Steroideveiledning til fastleger

Til hjelp for fastleger i møte med steroidepasienter er det laget en kort veiledning om kartlegging, henvisning og behandling av brukere som får helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider.  

​Tidligere og nåværende brukere av anabole steroider har hatt behandlingsrett i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) siden 2014, men det er fremdeles et behov for å gjøre kjent at de har rett til behandling for sine helseproblemer i spesialisthelsetjenesten, og mange vet ikke at ansvaret for å samordne denne hjelpen er plassert i TSB.
Som del av kampanjen Steroidelab får 4887 fastleger i Norge i 2018 tilsendt en veiledende brosjyre til hjelp ved kartlegging, henvisning og oppfølging i allmennpraksis.

Veiledning til fastleger

Kontakt Steroideprosjektet ved Oslo universitetssykehus dersom du ønsker å få tilsendt veilederen eller annet materiell, har spørsmål eller ønsker råd og veiledning, tlf 46 95 97 91. Pasienter og pårørende kan også benytte denne tjenesten for informasjonssamtale om behandling.

Fant du det du lette etter?