Deltakelse i forskningsprosjekter

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har ulike roller i følgende pågående forskningsvirksomhet.

​Ifølge forskriften for nasjonale kompetansetjenester (paragraf 4-6) skal  tjenestene delta i forskning og etablering av forskningsnettverk. Nasjonal kompetansetjeneste TSB deltar i følgende forskningsprosjekter:  

Forskningsnettverk

Nasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskning

Forskning knyttet til prosjekter i Nasjonal kompetansetjeneste TSB


Erfaringer fra behandling av pasientgruppen med Asperger syndrom og rus- og avhengighet; Asperger syndrom og rus

Oppsummert forskning om ruslidelser og Autismespekterforstyrrelser (ASD) ; Asperger syndrom og rus

Priority Ratings of Patients with Substance Use Disorders in Specialist Health Services in Norway; 
Rett og frist

​Alkoholidentifikasjon og intervensjon i somatisk spesialisthelsetjeneste; se Somatisk helse og rus

Forskningsprosjekter drevet av Nasjonal kompetansetansetjeneste TSB


Måleverktøy i TSB

​Steroideforskning


Forskning i samarbeid med andre

TittelSamarbeidende institusjon​
​Psykopati og rus​St. Olavs hospital
​Infants somatic and mental health when mother continues versus stops using opioids during pregnancy​Psyk. institutt, UiO
​​Treatment of patients with compex trauma​Modum bad
​The impact of horse assisted therapy (HAT) on addiction treatment and outcomes​Medisinsk fakultet, UiO 
​Prototyper​Lovisenberg diakonale sykehus
​Stop SUD !​KORFOR
​Statusrapport LAR 2017​SERAF
​Cognitive behavioural therapy for patients with early dementia​Psyk. Institutt, UiO
​CONTINUUM - The ASAM Criteria Decision Engine​St. Olavs hospital
​Reducing drop-out from substance abuse treatment due to online feedback (OQ45.2)​Psyk. Institutt, UiO

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.