Feedback-verktøy

Gjennom feedbackverktøy måles pasientens vurdering av og syn på sin egen situasjon. Kunnskapen om hvordan pasienten opplever at han eller hun har det, er mål på kvalitet av og effekt i en behandling.

Feedbackverktøy kan være til hjelp for å identifisere risiko for drop-out eller andre negative utfall av behandlingen. Terapeuter har vanligvis en tendens til å overvurdere effekten av behandlingstilnærmingen som er valgt. Forskning viser at terapeuters vurdering av behandling og behandlingsrelasjon har lite sammenheng med resultatet av terapien, mens klienters og pasienters vurdering har en klar sammenheng. 

Hvorfor?


Resultatet av feedbackmålinger kan brukes for å fremme terapeuters endring, læring og profesjonalitet. Pasienter som opplever liten eller ingen effekt av behandlingen, kan vegre seg for å gi terapeuter direkte tilbakemelding om dette, men ha lettere for å gjøre det gjennom et strukturert tilbakemeldingsskjema. 

Bruk av feedbackverktøy kan også være et virkemiddel for å styrke alliansen mellom pasient og terapeut, og er også derigjennom et virkemiddel for å hindre drop-out.

Hvordan?


Valg av feedbackverktøy i rusbehandling er krevende fordi man foreløpig ikke har klar støtte fra forskningen om hvilke(t) verktøy som er best egnet. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har et pågående arbeid med å vurdere fordeler og ulemper ved ulike feedbackverktøy. Det ser ikke ut til at noen feedbackverktøy er optimale til bruk i rusbehandling. Vi anbefaler likevel at verktøyene tas i bruk.

--> Bli kjent med KOR

--> Bli kjent med NORSE  

Aktuelle verktøy

--> Opplæringsmateriell om feedback-verktøy 

Lenke til video på YouTube

​1. Introduksjon til feedbackverktøy

Lenke til video på Youtube

2. Hva er feedbackverktøy?

Lenke til video på YouTube

3. Hvorfor bruke feedbackverktøy?

Lenke til YouTube

4. Hvilke feedback-verktøy er egnet i rusbehandling?

Lenke til vido på YouTube

5. Hva kan IKKE feedbackverktøy hjelpe med?

Lenke til video på YouTube

6. Hvordan lykkes med bruk av feedback-verktøy?

KURS OG OPPLÆRING OM FEEDBACK-VERKTØY

KURS OG OPPLÆRING