Feedback-verktøy

Gjennom feedbackverktøy måles pasientens vurdering av og syn på sin egen situasjon. Kunnskapen om hvordan pasienten opplever at han eller hun har det, er mål på kvalitet av og effekt i en behandling.

Bruk av feedbackverktøy kan være til hjelp for å identifisere om pasienten er i risiko for drop-out eller har negative opplevelser av behandlingen. Tilbakemeldinger fra pasienter har klar sammenheng med resultat av terapien. Mens terapeuter vanligvis har en tendens til å overvurdere effekten av behandlingstilnærmingen som han eller hun har valgt, har klienters og pasienters vurdering av behandling og behandlingsrelasjon en mye klarere sammenheng med utfallet, ifølge forskning. 

Hvorfor feedbackverktøy?

Resultatet av feedbackmålinger kan brukes for å fremme terapeuters endring, læring og profesjonalitet. Pasienter som opplever liten eller ingen effekt av behandlingen, kan vegre seg for å gi terapeuter direkte tilbakemelding om dette, men ha lettere for å gjøre det gjennom et strukturert tilbakemeldingsskjema. 

Bruk av feedbackverktøy kan også være et virkemiddel for å styrke alliansen mellom pasient og terapeut, og er også derigjennom et virkemiddel for å hindre drop-out.

Hvordan bruke feedbackverktøy?


Valg av feedbackverktøy i rusbehandling er krevende fordi man foreløpig ikke har klar støtte fra forskningen om hvilke(t) verktøy som er best egnet. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har et pågående arbeid med å vurdere fordeler og ulemper ved ulike feedbackverktøy. Det ser ikke ut til at noen feedbackverktøy er optimale til bruk i rusbehandling. Vi anbefaler likevel at verktøyene tas i bruk.

Miljøer med kompetanse om feedbackverktøy


Nasjonal kompetansetjeneste TSB ønsker å bidra til bruk av feedbackverktøy i tverrfaglig spesialisert behandlimng av ruslidelser (TSB) gjennom prosjektet Hindre drop-out fra rusbehandling.

Hindre drop-out fra rusbehandling

Noen av de regionale kompetansesentre rus samarbeidet med kommunene og kliniske miljøer innenfor rusfeltet for å innhente erfaringer med bruk av feedback informerte tjenseter.

Feedbackinformerte tjenester KoRus-Nord

Kompetanseutvikling om KOR i KoRus-Midt-Norge   

NAPHA ønsker å bidra til at flere norske kommuner systematisk innhenter tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan hjelpen fungerer.

Feedbackinformerte tjenester


Feedbackverktøy

Bli kjent med KOR

Bli kjent med NORSE 

 

Bruk av feedbackverktøy i rusbehandling

Opplæringsmateriell om feedback-verktøy  

Lenke til video på YouTube

​1. Introduksjon til feedbackverktøy

Lenke til video på Youtube

2. Hva er feedbackverktøy?

Lenke til video på YouTube

3. Hvorfor bruke feedbackverktøy?

Lenke til YouTube

4. Hvilke feedback-verktøy er egnet i rusbehandling?

Lenke til vido på YouTube

5. Hva kan IKKE feedbackverktøy hjelpe med?

Lenke til video på YouTube

6. Hvordan lykkes med bruk av feedback-verktøy?

Kurs om feedbackverktøy

 • 7.3 onsdag
  Hva er feedback-verktøy?

  Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer anbefaler å ta i bruk feedbackverktøy. Dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk i rus- og avhengighetsbehandling (TSB).

 • 3.4 tirsdag
  Feedbackverktøy i rusbehandling

  To-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy.

 • 8.5 tirsdag
  Hva er feedback-verktøy?

  Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer anbefaler å ta i bruk feedbackverktøy. Dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk i rus- og avhengighetsbehandling (TSB).

 • 29.5 tirsdag
  Feedbackverktøy i rusbehandling

  To-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy.

Vil du vite mer om feedbackverktøy?

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.