Håndbøker og manualer

Her finner du håndbøker og manualer som er relevante for rusbehandling.  

 
ACT og FACT-team (håndbøker)

Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) er behandlings- og oppfølgingsmodeller for brukere med alvorlig psykisk lidelse og ulike tilleggsproblemer og som ofte faller utenfor det ordinære tjenestetilbudet. Håndbøkene er gitt ut av Nasjonal kompetansetjeneste ROP etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

FACT-håndbok (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

ACT-håndbok (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Anabole-androgene steroider (Håndbok i behandling)

Steroideprosjektet i Nasjonal kompetansetjeneste TSB har utarbeidet en håndbok i behandling og oppfølging av personer med helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider. 

Anabole-androgene steroider, kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling

Brukeransettelser (håndbok)

Hva slags rolle skal en erfaringskonsulent ha? Hvordan lyser vi ut stillingen? Brukeransettelser er relativt nytt innen rus og psykisk helsevern. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har utarbeidet en håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innenfor feltet psykisk helse og rus.

Håndbok i brukeransettelser (Erfaringskompetanse.no)

Dataspillavhengighet- behandling (manual)

Barne- ungdoms og familiedirektoratet har utgitt en behandlingsmanual for dataspillavhengige ungdommer i alderen 12-20 år. Manualen beskriver et 13 timers behandlingsopplegg som veksler mellom individuell tilnærming og familiesamtaler, utviklet av Borgestadklinikken i 2011.

Behandlingsmanual for dataspillavhengige ungdommer  (BUF-dir)

Gravide og småbarnsfamilier med rusutfordringer (ressurshefte)
Ressurshefte som først og fremst er rettet mot ansatte i førstelinjetjenesten som er i kontakt med gravide og småbarnsforeldrem,men som også kan være til nytte for ansatte i spesialisthelsetjenesten, utgitt av KoRus-Sør.

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk forhold til rusmidler (KoRus-Sør)0

Gravid med rusutfordringer (selvhjelpshefte)
Selvhjelpshefte med erfaringer til deg som er gravid og ønsker inspirasjon og oppmuntring til å holde deg helt unna alkohol og andre rusmidler.Jeg er verdifull - jeg skal bli mor

http://www.korus-sor.no/gravide/

MI – Motiverende Intervju (verktøykasse)
Innføringskurs i hvordan å praktisere metoden i praktisk arbeid gjennom trening og feedback. Verktøykassen gior innføring og øvelser.

Verktøykasse i MI - Motiverende intervju

(KoRus-Sør)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.