Nasjonale faglige nettverk

I faglige nettverk i TSB møtes jevnlig folk med samme profesjon, yrkesrolle eller valgt behandlingstilnærming for å dele kunnskap og erfaring, hente inspirasjon og få fagIig oppdatering.


Oppgavebaserte nettverk

Nasjonalt nettverk for utredning av rus- og avhengighetslidelser Forum for brukerinvolvert forskningNasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskningNasjonalt ledernettverk i TSB  

Profesjonsbaserte nettverk

Faggruppe for rusmedisinere i Norsk legeforening:

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin  
Faggruppe av sykepleiere som arbeider med psykisk helsearbeid og rus i Norsk sykepleierforbund:

SPoR
 
Faggruppe av psykologer som  jobber med rus- og avhengighetsproblematikk i Norsk psykologforening:Interesseorganisasjon for psykologer i Norge som jobber med rus og avhengighet

 Nettverk for terapeutiske tilnærminger

Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi innen rusfeltet


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.