Nasjonale faglige nettverk

I faglige nettverk i TSB møtes jevnlig folk med samme profesjon, yrkesrolle eller valgt behandlingstilnærming for å dele kunnskap og erfaring, hente inspirasjon og få fagIig oppdatering.


Oppgavebaserte nettverk

Nasjonalt nettverk for utredning av rus- og avhengighetslidelser Forum for brukerinvolvert forskningNasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskningNasjonalt ledernettverk i TSB  

Profesjonsbaserte nettverk

Faggruppe for rusmedisinere i Norsk legeforening:

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin  
Faggruppe av sykepleiere som arbeider med psykisk helsearbeid og rus i Norsk sykepleierforbund:

SPoR
 
Faggruppe av psykologer som  jobber med rus- og avhengighetsproblematikk i Norsk psykologforening:Interesseorganisasjon for psykologer i Norge som jobber med rus og avhengighet

 Nettverk for terapeutiske tilnærminger

Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi innen rusfeltet