Verktøy for implementring av faglige retningslinjer

Velkommen til redskapsboden der du kan plukke verktøy til bruk i arbeidet med å implementere nasjonale faglige retningslinjer der du arbeider.  

Redskapsboden

 • Faglige retningslinjer for rusfeltet

  Nasjonale faglige retningslinjer bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer fyller du lovverkets krav om faglig forsvarlighet og kvalitetssikret kunnskap.

 • Sterke anbefalinger om behandling

  Anabefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet har ulik styrke. De sterkeste er «skal» eller «bør»-anbefalingene som du finner her.    

 • Tips om implementering av en retningslinje

  Siri er gjort kjent med en ny faglig retningslinje for rusfeltet og mangler ikke entusiasme. Men er det nok? Hvordan finne ut hvilke anbefalinger som er relevante for dere og gå fram for å omsette dem i praksis. Her er noen tips!

 • Verktøy for lokal implementering

  Her finner du verktøy for en lokal prosess for implementering av en retningslinje som omfatter kartlegging av status for om dere lever opp til rentingslinjene, hvor skoen trykker og hvordan planlegge for bedre etterlevelse av anbefalingene...

 • Videoer om nasjonale faglige retningslinjer

  Hva slags status har nasjonale faglige retningslinjer i forhold til lover og pålegg? Hvilke nye retningslinjer har rusfeltet fått og hvordan bruker man den digitale versjonen? Brittelise Bakstad og  Gabrielle Welle-Strand forteller.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.