Verktøy for utredning

Pasienten skal sikres utredning og kvalifiserte vurderinger med tanke på å velge og motta riktig og tilpasset behandling.

Ifølge gjeldende retningslinjer kreves det kompetanse i vurdering og utredning av pasienters kritiske situasjoner både rusmessig, somatisk og psykiatrisk i akutte tiltak.
I utrednings- behandlings- og rehabiliteringstilbudet kreves kunnskap om bruk av utredningsverktøy, terapimetoder, og ikke minst samhandlingskompetanse.
En grundig utredning er avgjørende for å sikre optimal match mellom behov og tilbud. En utredning må kartlegge pasientens behov for hjelp for sin rusavhengighet, men det er også avgjørende at pasienten blir utredet i forholdet til sin øvrige psykiske helse, og at det blir stilt eventuelle diagnoser. 

Hva er utredning

Utredning er å belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en systematisk måte. Utredning kan innebære et bredt spekter av metoder som bruk av vanlige samtaler og observasjon av atferd på den ene siden og systematiske diagnostiske intervjuer og nevropsykologisk utredning på den andre siden. Utredning inneholder både kartlegging og diagnostisering.

Utredningsområder i rusbehandling

Helsemyndighetene anbefaler utredning på både somatisk og psykisk helse og sosiale forhold. Helsemyndighetene anbefaler følgende utredningsområder når det gjelder rus:

Rus

-Funksjon og omfang

Psykisk helse

-Epikrise

-Aktuell tilstand

-Medikamenter

-Suicidvurdering

Somatikk

Kriminalitet/vold

Tannhelse

Sosialfaglig

-Arbeid

-Nettverk

-Økonomi

-Bosituasjon

-Familie/barn

Tidligere epikrise


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.