HELSENORGE

Fellestekster om behandlingsforløp

Her finner du ideer og forslag til pasientrettete beskrivelser av rus- og avhengighetsbehandling.

Et mål er at alle sykehus skal beskrive behandlingene som de tilbyr pasienter på sine nettsider, slik at pasienter og pårørende kan forutse hva helsetilbudet går ut på. Behandlingene som sykehusene beskriver skal være i tråd med retningslinjer og nasjonale faglige standarder. Informasjonen blir kvalitetssjekket av instanser som sykehusene utpeker. 

Fordi alle norske sykehus har samme nettløsning, kan det enkelte behandlingsstedet lett hente opp og kopiere informasjon fra andre som tilbyr liknende behandling. De følgende tekstene er laget av ett sykehus, men tilsvarende tekster kan også finnes på nettsidene til andre sykehus, eventuelt med noen lokale variasjoner.

Behandlingsprogram innen rus- og avhengighetsbehandling

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - behandlingsprogram (Oslo universitetssykehus)Alkoholproblemer, rus- og avhengighetsbehandling (Vestre Viken)Anabole-androgene steroider - behandlingsprogram (Oslo universitetssykehus)Spillavhengighet - behandling (Helse Bergen)Gravide, sped- og småbarn med psykososial belastning - behandlingsprogram (Sykehuset Innlandet)Legemiddelassistert rehabilitering (Helse Bergen)

Behandlingsnivåer

Avrusning på institusjon (Sykehuset Telemark)Avrusning fra alkohol (Oslo universitetssykehus)Avrusning benzodiazepiner (Oslo universitetssykehus)Avrusning opioider (Oslo universitetssykehus)Poliklinisk behandling av rusavhengighet (Universitetssykehuset Nord-Norge)Døgnbehandling av rusavhengighet (Helse Bergen)

Enkeltbehandlinger

Helsesjekk for rusavhengige i institusjon (Nordlandssykehuset)Mentaliseringsbasert terapi i rusbehandling (Vestre Viken)Miljøterapi (Nordlandssykehuset)Motiverende intervju (Oslo universitetssykehus)

​​Fant du det du lette etter?