HELSENORGE

Fem kjappe med Anders Dalsaune Jansen

Anders Dalsaune Jansen tror på at kontinuerlig endring er nøkkelen til å holde seg aktuell og tilpasset samfunnets og pasientenes behov. – Ting var ikke bedre før, og jeg er optimistisk med tanke på fremtiden, sier lederen av Tyrilistiftelsen, som klekker ut sine beste ideer mens han er ute og løper.

Anders Dalsaune Jansen, leder av Tyrilistiftelsen

– Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?

– Hvor krevende det er å gjøre endringer i livet, og samtidig hvor mye som er mulig å få til, under de rette omstendigheter. Den vanskeligste og tyngste jobben vi som hjelpere gjør, er å la oss berøre av andre menneskers livshistorier, tåle uttesting, stå i usikkerhet og holde ut. Samtidig er det, etter mitt syn, i slike relasjoner kimen til endring ligger.

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

– Jeg vil være med på å skape en enda bedre og mer helhetlig helsetjeneste for rusmiddelavhengige. For Tyrili sin del betyr det å ta vare på de gode og særegne sidene, samtidig som vi alltid må være i endring, for å holde oss aktuelle og tilpasset samfunnets og pasientenes behov. Jeg mener vi er på god vei. Ting var ikke bedre før, og jeg er optimistisk med tanke på fremtiden.

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Tid og relasjon. Våre pasienter trenger å oppleve trygghet og omsorg, og møte mennesker som har tro på at de kan få til endring. Endringsprosesser i seg selv tar ofte lang tid, og tillitsfulle relasjoner tar tid å bygge. For meg er tid og relasjon ikke ensbetydende med døgninnleggelse i institusjon. Vi må som behandlingsapparat bli mye flinkere til å være tilgjengelige og tilstede der pasientene bor og lever.

– Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Bøkene "I morgen var jeg alltid en løve" av Arnhild Lauveng og "Ditt kompetente barn" av Jesper Juul har betydd mye for min forståelse av alle menneskers evne og vilje til kommunikasjon og samhandling. De representerer på hver sin måte et paradigmeskifte i samfunnets syn på henholdsvis psykiske lidelser og barns egenverdi, samt menneskets iboende sosialitet. Som organisasjonsmenneske må jeg også slå et slag for "Tillitsmannen" av Einar Gerhardsen, den burde være på alles pensum.

– Dette gir meg ny energi:

– Jeg får mye energi av å løpe. Det er som regel også mens jeg gjør det, jeg klekker ut artige ideer til jobb, lager strategier for løsning av konflikter og problemer, og renser hodet for forstyrrende skurr. I tillegg får jeg mye energi av å være sammen med venner og kollegaer, både privat og på jobb.


​​