HELSENORGE

Fem kjappe med Finn Johansen

Klinikksjef for Rogaland A-senter, Finn Johansen, får energi av å arrangere fagdager med cafédialoger sammen med andre i TSB, om tema som er aktuelle for pasientene.

Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?
– Kunnskapen om hvordan det føles å være pasient i TSB. Mange opplever å ikke bli møtt med respekt, men med moralisme og fordømmelse. Både i nåværende jobb og tidligere som kommuneoverlege/fastlege og lege i psykisk helsevern, har pasienter beskrevet dette. Når de opplever å bli behandlet med respekt, som andre pasienter, er de ofte svært takknemlige.
På Rogaland A-senter prøver å forvalte kunnskapen som pasientene gir oss ved å ta pasienterfaringsundersøkelsene aktivt i bruk, de gjennomgås både av ledergruppa, brukerutvalget og kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget. Vi prøver å forbedre oss der vi skårer lavt. Nylig var en tilbakemelding at forberedelse til utskrivelse kan bli mye bedre. I behandlingsavdelingen har vi satt av personalressurser til å styrke arbeidet med denne oppgaven.

Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?
– Å styrke samarbeide mellom alle ansatte, slik at vi drar lasset sammen og i samme retning. Videre at vi samarbeider og samhandler bedre både med andre institusjoner og kommunene, slik at pasientene får det TSB-tilbudet de trenger med gode og sammenhengende pasientforløp.

Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?
– Å sikre overgangen fra behandling til livet ute i kommunene. Det innebærer at de i tillegg til bolig må få et nettverk og aktiviteter som de ønsker å delta i. Medlemmer i vårt brukerutvalg har fremhevet en lokal oversikt over selvhjelpstilbud som er aktuelle for våre pasienter. Dette er utarbeidet og blir vedlikeholdt i samarbeid med Helse Stavanger, og ligger på deres nettside. Vi forsøker å bruke dette aktivt med tanke på våre pasienter. 
Et annet suksesskriterium er at pasientene får kunnskap om behandlingstilbudene, så de får den hjelpen som matcher deres behov best. Vi har mange ulike, gode tilbud innen TSB i vårt område: Veksthuset (terapeutisk samfunn), Gauselskogen (rus og psykiatri), Frelsesarmeen (behandling og stabilisering) og Crux (unge pasienter opptil 35 år). Noen har også tilbud om kjønnsdelte avdelinger, som Haugaland A-senter og Bergensklinikkene. Karmsund ABR har og arbeidstrening.

Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?
– Rus og avhengighet av Jørg Mørland og Helge Waal!

Dette gir meg ny energi:
– Privat gir det energi å reise og være sammen med familien. På jobb: At jeg bidrar til å finne gode løsninger på utfordringer, gjerne sammen med folk vi ikke omgås til daglig. En fin erfaring har vært å arrangere fagdager med cafédialoger, sammen med andre i TSB, om tema som er aktuelle for pasientene. Å samle folk rundt et bord som ikke har tradisjoner for å jobbe sammen, gir masse innspill og energi.​​