HELSENORGE

Fem kjappe med Kine Haugen

Kine Haugen står for tur i denne utgavens "fem kjappe". Som seksjonsleder ved Sosialmedisinsk poliklinikk i Askim er hun blant annet opptatt av å skape rammer og trygghet for å bidra til å myndiggjøre sine medarbeidere, og oppfordre til å tenke utenfor boksen i møtet med pasienter.

Kine Haugen

​– Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?

– At jeg aldri kan vite hvem, når eller hvordan forandring kan skje. Derfor liker jeg Kari Lossius sin forståelse av gjengangerpasienter som gullkortkunder; jo flere ganger man ber om hjelp jo mer poeng settes inn på gullkortet. Gullkortkunder fortjener satsing, enda bedre service og skreddersydde tjenester. Jeg fascineres igjen og igjen av menneskers evne til å forsøke enda en gang.

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

– Jon Storaas fra RiO har i flere år vært opptatt av myndiggjøring av den enkelte medarbeider. Myndiggjorte medarbeidere er trygge på egen kompetanse og kan ta selvstendige avgjørelser der og da. Jeg tror på at dette er avgjørende for at møtet og alliansen mellom pasient og behandler skal bli god og tillitsvekkende. Jeg har fokus på og mål om å skape rammer, trygghet og klima for at hver enkelt av mine medarbeidere skal kjenne seg myndiggjorte. Jeg vet at det har vært veldig viktig for min egen kliniske utvikling og trygghet, og jeg er opptatt av å være et eksempel for medarbeiderne i at det er mulig og nødvendig å tenke utenfor boksen i møtet med pasienter.
Tilgivelse fremfor tillatelse er innimellom helt ok ;)

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Jeg synes det er vanskelig å velge mellom relasjon, tid og fleksibilitet. Vi vet at relasjonen er avgjørende for å få til noe som helst. Samtidig er det min erfaring at tid også er av stor betydning; tid i form av timing og tid i form av at vi må ha rommet til å kunne følge pasientene uten tidspress. Relasjon og tid henger ofte nært sammen i møte med mennesker med opphopning av relasjonsbrudd. Så har jeg også stor tro på at vi må ha evne til fleksibilitet innenfor de juridiske, faglige og etiske rammene vi har – innenfor de rammene er det massevis av muligheter!

– Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Kan jeg bytte ut bok mot podcast? Livet mitt har fått en ny dimensjon etter podcast-oppdagelsen for omtrentlig 1 år siden. Jeg hører på mye forskjellig, men blir særlig inspirert til å være en modigere, mer nysgjerrig, rausere leder og menneske av spennende samtaler med dyktige kvinner i podcasten «Bra damer» og ikke minst den svenske store poden «Framgångspoden». Endelig får jeg brukt timer i bil på matnyttig vis.

– Dette gir meg ny energi:

– For å være en person med adekvat reaksjonsmønster, da særlig på privaten, er jeg helt avhengig av bevegelse og trening. Da skrur jeg av hodet. Så er det faktisk sånn at det er få ting som gir meg så mye energi og påfyll som betydningsfulle samtaler og samvær med pasienter. Det er lite annet jeg kan bli så fylt av, glad, positiv, energisk og takknemlig for som møtene med pasienter. Derfor har jeg også alltid en andel klinisk arbeid bakt inn i lederjobben. Jeg tror det gjør meg til en bedre leder.


​​