HELSENORGE

Fem på TSB-lederkonferansen – hvilket utbytte fikk deltakerne?

15.-16. september var over 200 TSB-ledere fra hele landet igjen samlet på TSB-lederkonferansen, hvor årets tema var «Hvordan lede implementering, kompetanseutvikling og opplæring i tverrfaglig spesialisert rusbehandling?».

TSB-lederkonferansen 2022

På TSB-lederkonferansen fikk vi knyttet kontakter og delt erfaringer. Vi fikk høre kunnskap om implementeringforskning fra Cecilie Varsi og konsertforestilling med Iren Reppen. I tillegg delte TSB-ledere fra hele landet erfaringer både gjennom plenumsforedrag, parallellseminar og gruppediskusjoner.

Implementering – fra kunnskap til praksis

Hovedinnleder Cecilie Varsi holdt i det faglige innholdet på konferansens første dag, og hennes innlegg handlet om hvordan implementere ny kunnskap til klinisk praksis. Hør hennes tips til hvordan du kan føre en vellykket implementeringsprosess i TSB i filmen under. 

 


Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltok også
, og TSB-ledere fikk spurt henne ut om TSBs fremtid. 

Ingvild Kjerkol

Les Helse- og omsorgsministerens tale til TSB-ledere

​Hvilket utbytte fikk deltakerne?​

Konferansens samlet TSB-ledere fra både fjernt og nært. Vi tok en prat med noen av dem for å høre hvilket utbytte de hadde fått, og hvilket bidrag de kunne komme med for å løfte andre TSB-ledere.​

Bjørn Hjertnes

Bjørn Louis Hjertnes, Kirkens Bymisjon A-senteret

Bjørn Louis Hjertnes, leder for Villa Berg, Kirkens Bymisjon A-senteret 

– Jeg har vært med på fem av seks TSB-lederkonferanser og håper at tradisjonen med å samle TSB-ledere vil fortsette selv dersom ikke Nasjonal kompetanse tjeneste TSB fortsetter med samme oppgaver i framtiden.

– På årets konferanse ble jeg spesielt inspirert til å jobbe mer planmessig og langsiktig med implementering. Når vi møter andre ledere i mindre grupper kan vi spørre om, og få tips og inspirasjon, til aktuelle problemstillinger vi står i hverdagen. I år fikk jeg nyttige tips fra Helse Bergen om psykoedukativ tilnærming. Bra også å få kjennskap til produkter som Nasjonal kompetansetjeneste TSB utvikler – for eksempel TSB-skolen.

Lena Sørensen

Lena Sørensen, St. Olavs hospital

Lena Sørensen, seksjonsleder for poliklinikk, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital 

Ved siden av å være deltaker, innledet hun på et miniseminar om å legge til rette for terapeututvikling, hvor hun fortalte om erfaringene med bruk av NORSE feedback.

– Veldig fint å oppleve å få mye respons etterpå og se at andre ledere er nysgjerrige på det jeg brenner for! Vi håper andre kan ha nytte av utviklingsprosjektet vårt der vi får tilbakemeldinger fra pasienter som kan hjelpe med å spisse behandlingen tidligere. Generelt opplever jeg at kvalifisering av ansatte er noe mange ledere er opptatt av og deler kunnskap om i år. Bra! 

Torkel Bekkevold Hansen

Torkel Bekkevold Hansen, Oslo universitetssykehus

Torkel Bekkevold Hansen, enhetsleder ved Seksjon Ung i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus

– TSB-lederkonferansen viser at ledere i private ideelle og offentlige behandlingsenheter ofte må løse de ​samme utfordringene. Én slik utfordring er hvordan vi kan tette avstanden mellom poliklinikk og døgnbehandling.

– Å få Anita Krohn Traaseths utenfra-perspektiv på TSB var nyttig, og hennes refleksjoner om ledelse inspirerer! At statsråden kommer og svarer på våre spørsmål påvirker neppe utfall av konkrete saker, men gjør oss mer synlige. Fremtidige konferansetema kan være hvordan TSB kan være med på å styrke BUP og somatiske helsetjenester i å møte rusproblemer hos pasientene. 

Reidun Wilhelmsen

Reidun Wilhelmsen, Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken

Reidun Wilhelmsen, leder for Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken

​– Konferansen er en anledning til å treffe over 200 andre ledere i TSB og ha fokus på ledelse, som jeg alltid benytter meg av. Vi trenger å kunne være både løse i snippen – og dønn alvorlige.

– Å både kunne reflektere over egen praksis som leder og få teoretisk påfyll er fint. Jeg benytter også anledningen til å minne statsråden om viktigheten av kvinnerettet behandling. Flott at hun tar spørsmålene og oppfordringene våre på strak arm! 

Terje Lie

Terje Lie, Blå Kors Haugaland A-senter.

​Terje Lie, leder døgnbehandlingsenheten, Blå Kors Haugaland A-senter

​– Jeg er på TSB-lederkonferansen for andre gang og har stort utbytte av å bli enda bedre kjent med et forskjelligartet fagfelt. Vi i Haugaland A-senter har nettopp vunnet et anbud og skal tilby tjenester for pasienter fra hele regionen. Da er det viktig å gjøre seg kjent med ulike pasientbehov og hvordan de blir møtt av kolleger i TSB.

– Hva kan du lære bort til andre ledere?
– Vi har stabil ansattgruppe der gjennomsnittlig ansatt-tid er 10 år pluss. Stabilt personale er viktig for mange nå.​​

​Fre​mtiden er tema for TSB-lederkonferansen 2023​

Er du fornøyd med årets konferanse, eller er du kanskje fortvilet fordi du kanskje glipp av den? Gleder du deg allerede til neste års konferanse?

Da kan du allerede nå sette av 14.-15. september 2023 i kalenderen, og glede deg til å få flere perspektiver på tverrfaglig spesialisert rusbehandling i fremtiden, som er tema på neste års konferanse. Sees vi der?