Filmsnutter om skadevirkninger av steroider har nådd 100 000

Studier av første generasjon steroidebrukere viser at bruk av anabole steroider kan påvirke tenkning, følelser og hukommelse. Flere enn 100 000 har sett Steroideprosjektets filmer om forskernes funn.

Filmer som viser skadevirkninger av anabole-androgene steroider er sett av over 100 000.

– Vi er på samme sted når det gjelder anabole steroider som det var med røyking på 50-tallet: Du trodde kanskje at det ikke var helt bra, men du visste ikke langtidseffektene, for de har du ikke hatt mulighet til å studere ennå. Sånn er det også med anabole steroider, det begynte på 80-tallet, og det er først i dag at første generasjon steroidebrukere begynner å bli middelaldrende menn, og vi kan se på langtidseffektene på steroider, sier forsker Astrid Bjørnebekk i en ny video om langtidseffektene av steriodebruk på Steroidelab.

Kampanjen Steroidelab informerer om at det finnes hjelp til brukere av anabole steroider som ønsker behandling. Kampanjen har tidligere hatt suksess med å nå brukergruppen ved hjelp av korte videoer med brukererfaringerForskerfakta består av tre korte videoer hvor steroideforskere i Oslo universitetssykehus presenterer noen av sine funn. Formålet er å framstille forskning som er relevant for brukere og deres pårørende på en på en enkel, kort og forståelig måte. Hver video varer i overkant av ett minutt. Etter at de ble publisert 16. januar 2019, er de spredd på sosiale medier og hittil (april 2019) sett 123 744 ganger.

Kampanjen Steroidelab har hittil ført til en femdobling av pasientkontakt.