Forfatter fra Molde ble følger nummer 1000

Følger nummer 1000 av Nasjonal kompetansetjeneste TSB på facebook er forfatter. Sammen med kolleger fra Ressurstjenesten til Molde kommune lager May Britt Røbekk en håndbok for brukere i ettervern. Nylig var de hos Nasjonal kompetansetjeneste TSB og diskuterte prosjektet. Etterpå trykket de «liker».

Facebookfølgere i kantinekø:  Fra v Oskar Palmiro Vangen, Gro Anita Mundal, May Britt Røbekk,Oddrun Honningsvåg, Inge Baadnes og Ann Sissel Misund Nedberg. 

Den 11. november var ansatte i Ressurstjenesten til Molde kommune på Oslo-tur. Formålet var å få tilbakemeldinger på en planlagt utgivelse fra tjenesten: «Håndbok i å bli rusfri». Publikasjonen skal være til hjelp for deg som har vært i behandling og står oppe i nye livsutfordringer. Her skal du finne sjekklister, adresser og henvisninger, hjelpetjenester for pårørende og mye mer.

Prosjektleder for bokprosjektet – og den tusende til å «like» Nasjonal kompetansetjenesten TSB på facebook – er miljøterapeut  May Britt Røbekk. Med seg til Oslo hadde hun enhetsleder i Ressurstjenesten i Molde kommune, Inge Baadnes, Wenche Moe og Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder for samhandling rus og psykisk helse i kommunen.

Prisvinnere i nordvest

May Britt har jobbet i 12 år i  kommunen som i 2013 fikk NRKs kommunepris for innovative og nyskapende tiltak, spesielt på i rusfronten. Tjenesten ble til i 2009, da alle som jobber på kommunalt nivå med rus ble samlet under samme tak. Oppgavene er å tilby dagbehandling, ettervern, arbeidstiltak, rådgivning og ambulant oppfølging til personer med rusutfordringer.

Tjenesten endrer seg hele tiden i takt med nye behov.
 – Sist vi utvida, var i vår da vi nokså plutselig overtok Rådhuskantina som sto i fare for å bli nedlagt. Nå drifter vi den som del av tjenestens arbeidstreningstilbud, forteller May Britt.  – Erfaringen er at når andre i kommunen ser at vi hiver oss rundt, strekker de seg lengre for våre brukere.  Blant annet derfor får vi til overraskende mye, enda så få vi er.

I øyeblikket har Ressurstjenesten 21 medarbeidere. Seks av dem er erfaringskonsulent eller ansatte med brukererfaring. 
– At all kompetanse ses som likeverdig gir kraft og energi inn i arbeidet vårt, sier prosjektlederen.

Ofte stilte spørsmål

Ideen til håndboka oppsto på Molde behandlingssenter. Der hadde beboerne samlet svar på ofte stilte spørsmål, og inndelt dem i permer under tema som økonomi og bolig. Da Ressurstjenesten søkte Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Helsedirektoratet om støtte til å systematisere og spre denne og annen informasjon til andre som trenger den, fikk de positivt svar.

 – Boka får et format som både kan trykkes og leses i mobilvennlig visning, forteller May Britt. – Tanken er at den skal tilbys gratis via tilsvarende enheter som vår i resten av landet. Andre kommuner kan komplettere den med lokal informasjon.  

Håndboka blir laget i tett samspill med representanter fra brukere og klinikere i tjenesten og  ansatte ved forskningsavdeling og det regionale kompetansesenteret.

Lik erfaring

På prosjektets Oslo-tur besøkte moldenserne blant andre Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

– Det var verdifullt å snakke med ansatte i kompetansetjenesten som hadde gått opp løypa med å lage en håndbok, forteller prosjektlederen. Vi fikk gode råd fra Steroideprosjektet blant annet om hvordan å hente inn og bruke forskning, sier de fire som på veien hjem oppfordret de andre  kollegene til også å gi likerklikk på facebook.

Blant de første 1000 som har «likt» Nasjonal kompetansetjeneste på facebook, er 70 prosent kvinner og 30 prosent menn.