Helge Waal fyller 80

Mangeårig medarbeider i Nasjonal kompetansetjeneste TSB og SERAF runder 80 den 24. april, og starter en langsom nedtrapping fra rusfeltet.
Helge Waal jubilerer. (Foto Morten Krogvold)

De seneste årene har lege og psykiater Helge Waal vært ansatt i Nasjonal kompetansetjeneste TSB som medisinskfaglig rådgiver og som professor emeritus ved SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning, samt behandlende lege ved LASSO – legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo. Formelt har han sin siste dag som ansatt i Nasjonal kompetansetjeneste i september.

Pasientbehandling, undervisning, forskning, mediedebatt, veiledning. Det tar ikke slutt. Hvorfor?
– Jeg har forsøkt å slutte å jobbe i 10 år, og er ikke sikker på om jeg greier det nå heller, sier Helge Waal. – Det er vanskelig å kutte forbindelsen til ansatte og brukere på rusfeltet. Det er fortsatt godt å være i samspill med disse folkene.     

Helge Waal debuterte på helsefagområdet i 1968 som sivilarbeidende lege ved Statens klinikk for narkomane, hvorfra han etter hvert ble med i utviklingen av Solliakollektivet og andre bo- og arbeidskollektiv. Han var sentral i utviklingen av Akuttinstitusjonen ved daværende Ullevål sykehus og andre akutt-tilbud for rusmiddelbrukere, og var med på å utvikle Alternativ til fengsling av Ungdom der ansvarsgrupper var en arbeidsform som han tok med seg inn i rusfeltet. «Mr Methadone» fikk i gang det første prøveprosjektet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), under sterk motstand. Selv har han ikke sterk tro på at medikamenter løser alle problemer for de med sammensatte problemer.
– Livsmestring er like viktig.

Som behandler blant annet ved LASSO vil han gjerne fortsette å bidra til at «noen får det noe bedre».
– Hvis det fortsatt er behov for meg, da.
Han tror alderen medvirker til at de ambisiøse målsettingene blitt noe mindre.
– Det kan hende alderen er på min side som behandler – at jeg er litt mindre utålmodig, sier jubilanten og røper at karrieren som 80-åring skal fortsette på Tyrilistiftelsen, «under forutsetning av at legelisensen blir fornyet».

Noen forsknings- og veiledningsoppgaver vil det nok også bli på professor Waal. Professortittelen fikk han da det første unversitetstilknyttete institutt for medisinsk rusmiddelforskning i Norge – SERAF – så dagens lys i 2006, de tre første årene under Helge Waals ledelse.  

Helge Waal har skrevet en rekke fagbøker. Så sent som i 2016 publiserte han den til nå mest omfattende læreboken i rusmedisin (Rus og avhengighet) sammen med Jørg Mørland. I 1991 skrev han «Det urolige hjerte», biografien til sin mor Nic Waal, kvinnen som betegnes som norsk barnepsykiatris mor.
– Mor hadde en tanke om å frelse verden. Jeg har gode opplevelse dersom det kommer noe konstruktiv ut av det jeg jobber med, sier Helge Waal.

Det er det mange som mener han for lengt kan krysse av for. Blant annet Kongen i statsråd som har utnevnt ham til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for innsatsen innen rusmiddelforskning og -behandling og Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon som har tildelt ham Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.  

Intervju med Helge Waal på 70-årsdagen

Intervju med Helge Waal på 60-årsdagen

Helge Waal får kake

Ikke alle spiser kake på jobben med kolleger på sin 80-årsdag. Fra v Thomas Clausen, SERAF, Anne Beate Sætrang, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, OUS, jubilanten selv og Guri Spilhaug,Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

 

 

 

Fant du det du lette etter?