Andre publikasjoner

2016:

Bjørnebekk, Astrid: Anabole androgene steroider endrer hjernen, Aftenposten Viten 7/2016 

Skatvedt, Astrid (2016): Rollebytte - muligheter for alternative identiteter, Rus & samfunn nr 3, 2016

Øiern, Tone (2016): Tror app kan hindre drop-out fra behandling , rus.no 16.02.2016

Waal, Helge: Et reelt substitusjonstilbud? Mange har mer plage enn nytte av benzodiazepiner, Dagsavisen Nye meninger 19.05.2015

Arnevik, Espen Ajo (2016): Pakkeforløp - en gavepakke til rusfeltet? Tidsskrift for Norsk Psykologforening,  Vol 53, nummer 3, 2016, side 222-225  

Arnevik, Espen, Lien, Lars, Hatling, Trond og Bramness, Jørgen (2016): Den gyldne regel må også gjelde for forskning, Dagens medisin 04.04.2014

2015:

Waal, Helge (2015):  Norge på overdosetoppen? Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015, Årg. 135, nr. 18, pp.1624

Øiern, Tone (2015): – Diskuter vold med LAR-pasienter i risiko, rus.no 27.04.2015

Øiern, Tone (2015): - Spør om doping , www.rus.no 29.01.2015

Havnes, Ingrid Amalia (2015): Å sette brukeren i sentrum – allerede som student, Tidsskrift for Den norske legeforening nr 14. 11. august 2015

2014:

Havnes, Ingrid Amalia (2014): Medvirkning, livskvalitet og behandlingsmål. Rus & samfunn 4/2014, Universitetsforlaget

Torjussen, Erik (2014): Kartleggingsarbeid i et brukermedvirkningsperspektiv, Rus & samfunn 4/2014, Universitetsforlaget

Waal Helge (2014): Behandlingsideologiske linjer ved SKN i et sosialpolitisk perspektiv.  Ss 9-44 i Skarli J (red): HOV – 50 år med rusbehandling. Jubileumsskrift. Avd for TSB, Sykehuset Innlandet HF, Brumundal 2014.08.29

Waal, Helge (2014): Fremskritt i glattcellen. Lederartikkel. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134:263

2013:

Harwiss, Hilde Elise Lytomt (2013): Prosjekter i byråkratiet - et strategisk handlingsrom? Handelshøyskolen BI 2013

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.