Rapporter og kunnskapssammenstillinger

Her finner du kunnskapssammenstillinger som Nasjonal kompetansetjeneste har bidratt med å gjennomføre.

 • Kunnskapsstatus om nedtrapping fra metadon eller buprenorfin

  For å lykkes med nedtrapping bør den være friviilig og ønsket av brukeren. Det er en av konklusjonene i en kunnskapssammenstilling som Helge Waal og kolleger har utarbeidet i forbindelse med prosessen mot en konsensus om retningslinjer for...

 • Ingen sikker nytte av heroinassistert behandling

  Det er ikke sikre holdepunkter for at flere heroinavhengige kommer i behandling gjennom HAT, og heller ikke at dødeligheten reduseres. Behandlingen er kostnadskrevende og krever at pasientene bor i nærheten av spesialiserte behandlingssentre.

 • Avslutning av LAR

  Hvor mange av de som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ønsker å avslutte behandlingen? Hva slags tilbud får de og hvilken kunnskap har vi om hjelpebehovene til de som ønsker å slutte i LAR?

 • Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge

  National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sammenfattet kunnskap om behandling av unge med ruslidelser i 13 «Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge». Heftet er oversatt til norsk og presentasjonen tilpasset norsk kontekst.