Rapporter og kunnskapssammenstillinger

Her finner du kunnskapssammenstillinger som Nasjonal kompetansetjeneste har bidratt med å gjennomføre.

 • Kunnskapsstatus om nedtrapping fra metadon eller buprenorfin

  For å lykkes med nedtrapping bør den være friviilig og ønsket av brukeren. Det er en av konklusjonene i en kunnskapssammenstilling som Helge Waal og kolleger har utarbeidet i forbindelse med prosessen mot en konsensus om retningslinjer for...

 • Avslutning av LAR

  Hvor mange av de som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ønsker å avslutte behandlingen? Hva slags tilbud får de og hvilken kunnskap har vi om hjelpebehovene til de som ønsker å slutte i LAR?

 • Hva slags feedback-verktøy egner seg best i TSB?

  En revisjonsgruppe har gjennomgått 11 eksisterende feedbackverkøy som blir brukt i samtalebehandling for å vurdere om de er egnet i behandling av ruslidelser.

 • Ingen sikker nytte av heroinassistert behandling

  Det er ikke sikre holdepunkter for at flere heroinavhengige kommer i behandling gjennom HAT, og heller ikke at dødeligheten reduseres. Behandlingen er kostnadskrevende og krever at pasientene bor i nærheten av spesialiserte behandlingssentre.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.