Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge

National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sammenfattet kunnskap om behandling av unge med ruslidelser i 13 prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge. Heftet er oversatt til norsk og presentasjonen tilpasset norsk kontekst.  

​Hva er særegent ved behandling og oppfølging av rusproblemer hos unge? I de seneste årene har forskning utvidet forståelsen av behandlingsbehovene hos yngre. Sårbarheten for helseskader av rusbruk er bedre klarlagt og behandlingstilnærminger evaluert.

Det amerikanske National Institute on Drug Abuse (NIDA) – et føderalt institutt med ansvar for klinisk rusmiddelforskning – sammenfattet denne kunnskapen i 2014, i et hefte beregnet på helsepersonell, familier og andre som kan ha behov for kunnskap om virksomme tilnærminger i arbeidet med behandling av unge med ruslidelser.

Publikasjonen besvarer vanlige spørsmål om rus og virkninger og presenterer innhold i evidensbaserte tilnærminger til behandling og andre intervensjoner for yngre aldersgrupper. De 13 prinsippene for behandling bygger på tilgjengelig engelskspråklig kunnskap.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har oversatt og tilpasset innholdet for norske brukere slik at det skal gjenspeile mønsteret av rusmiddelbruk blant unge i Norge og det norske tiltaks- og rusbehandlingstilbudet. Utgivelsen er digitalisert med mange lenker til forskning og kilder til klinisk erfaring og brukerkunnskap.

Lenke til publikasjonen

 

Autoantistoffer ved Antifosfolipidsyndrom

Publikasjoner

Medlemmer av forskningsteamet og andre ansatte på RASP har publisert flere artikler og bokkapitler. Listen inneholder publikasjoner fra de siste årene. Er du ute etter eldre publikasjoner, ta gjerne kontakt med oss.

Program for Øre-nese-hals

Doktorgrader

Publiserte artikler

Her finner du en oversikt over artikler som er publisert av våre ansatte.  Tilknyttede forskeres navn står med fet skrift.  Send e-post til Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Antibiotikaresistens Mikrobefunn fra blodkultur

Antibiotikaresistens Mikrobefunn fra urin

Oslo Pregnancy Biobank

Publiserte artikler, studier, rapporter og faglitteratur

Attending Olafiaklinikken

Good to know when you visit Olafiaklinikken

Clínica Olafia

Centro de asesoría, examen médico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual

Tillitsvalgte

Bruk av anabole steroider blant kvinner

Les mer

Anabole steroider og effekter på hjerne og atferd

Les mer

Kartlegging av steroidebruk blant pasienter i rusbehandling

Les mer

Psykologisk behandling etter steroidebruk

Les mer

Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole androgene steroider

Les mer

Monitorering av hjerneprosesser knyttet til syklisk steroidebruk

Les mer

Hva er en anbefaling?

Trond Olsen er leder i en enhet for rusbehandling. Hva betyr en nasjonal faglig anbefaling for ham? Og hvordan kan han for eksempel følge opp anbefalingen om brukerevaluering av rusbehandling?

Se nytten av en faglig retningslinje!

Hva kan du som pasient eller pårørende forvente av behandling og oppfølging i TSB? Ta en kikk på de faglige retningslinjene og finn ut hvilke standarder som gjelder. Kanskje er din innflytelse på behandlingens gang større enn du trodde?

Videoer om nasjonale faglige retningslinjer

Hva slags status har nasjonale faglige retningslinjer i forhold til lover og pålegg. Hvilke nye retningslinjer har rusfeltet fått og hvordan bruker man den digitale versjonen? Brittelise Bakstad og  Gabrielle Welle-Strand forteller.

Ser vi rus?

Er alle ruspasienter i rusbehandling? Nei. Det er flere ruspasienter i somatiske helsetjenester enn i TSB. Møt Inger, Geir og Terje. For dem er kanskje et risikofylt forhold til alkohol er hovedproblemet, ikke en somatisk skade. Hva møtes h...

Gjennomføring av forskningsprosjekter

Prosjektleder kan ikke starte opp et prosjekt, rekruttere forskningsdeltakere eller samle inn forskningsdata før prosjektet er forankret i klinikk/avdeling og nødvendig godkjenninger er innhentet i henhold til Forskningsprosedyren.

Har du det i deg?

Dessverre er det ikke alle som klarer å bli foreldre like lett og barnløse par står i gjennomsnitt ett år i kø for å motta assistert befruktning. Som sæddonor kan du hjelpe barnløse om å få oppfylt sitt høyeste ønske.  

Kjenner du en TSB-leder som kan være mentor for andre ledere?

10 til 15 mentorer i TSB skal bidra til at andre TSB-ledere kan utvikle seg som ledere gjennom å lære av hverandre.  Tips oss dersom du kjenner en TSB-leder som du tror kan fylle rollen!

Ingen sikker nytte av heroinassistert behandling

Det er ikke sikre holdepunkter for at flere heroinavhengige kommer i behandling gjennom HAT, og heller ikke at dødeligheten reduseres. Behandlingen er kostnadskrevende og krever at pasientene bor i nærheten av spesialiserte behandlingssentre.

Avslutning av LAR

Hvor mange av de som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ønsker å avslutte behandlingen? Hva slags tilbud får de og hvilken kunnskap har vi om hjelpebehovene til de som ønsker å slutte i LAR?

Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge

National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sammenfattet kunnskap om behandling av unge med ruslidelser i 13 «Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge». Heftet er oversatt til norsk og presentasjonen tilpasset norsk kontekst.  

Forskning på anabole steroider

Les mer

Håndbok om diagnostikk og behandling ved bruk av anabole steroider

Les mer

Kunnskapsformidling og veiledning om anabole steroider

Les mer

Pasienttilbud og informasjonssamtaler etter bruk av anabole steroider

Les mer

Hva slags feedback-måling egner seg best i TSB?

En revisjonsgruppe har gjennomgått 11 eksisterende feedbackverkøy som blir brukt i samtalebehandling for å vurdere om de er egnet i behandling av ruslidelser.

Spørsmål og svar - Olafiaklinikken

Svar på ofte stilte spørsmål

Praktisk informasjon om Barneintensiv

Aktuelle dokument

Her finner du en oversikt over viktige grunnlagsdokument for habiliteringstjenestene for barn og unge. Det er ikke en uttømmende liste, men disse utvalgte dokumentene er sentrale både for driften og det faglige arbeidet i tjenestene.

Andre aktuelle nettsider

Det er mange nettsider som kan være aktuelle for deg som er interessert i habilitering og habiliteringstjenester. Her presenterer vi noen av dem.

Behandling i nettverket

Behandling i Dagbehandlingsnettverket

DN historikk

DagbehandlingsNetterket sin historikk

Forskning og Forskningsprosjekter

Forskning og forskningsprosjekter i DagbehandlingsNettverket

Gruppeterapi

MBT Gruppeterapi video Kvalitetslaboratorium

Individualterapi

MBT individualterapi video Kvalitetslaboratorium

MBT: 17 intervensjonsledd

Hovedprinsipper ved MBT: 17 intervensjonsledd

Tips om implementering av en retningslinje

Siri er gjort kjent med en ny faglig retningslinje for rusfeltet og mangler ikke entusiasme. Men er det nok? Hvordan finne ut hvilke anbefalinger som er relevante for dere og gå fram for å omsette dem i praksis. Her er noen tips!

Veiledning for studiegodkjenning

Bruk oppskriften under for alle forskningsprosjekter som planlegges gjennomført ved Oslo universitetssykehus, og som forutsetter forhåndsgodkjenning fra REK.

Registrering av Cristin-person ID i REK søknadsportal (SPREK)

Prosjektetableringsstøtte

I 2016 har Helse Sør-Øst RHF blitt tildelt rammebevilgning fra Forskningsrådet for Posisjonering- og prosjektetableringsstøtte (POS-PES) til EU søknader. Opptil 100 % dekning av kostnader forbundet med posisjoneringsarbeid og å skrive EU-sø...

OUS rutiner for ekstern finansiering

Siden er under oppdatering!

Gjennomføring

Prosjektleder har ansvaret for gjennomføringen av forskingsprosjektet og at midlene benyttes i overenstemmelse med de betingelser som ligger til grunn for bevilgningen.

Anskaffelse av fryser til biobank

Tips ved anskaffelse av fryser til forskningsbiobanker