Rusbehandling i norske sykehus

Disse behandlingene og behandlingsprogreammene blir tilbudt i norske helseforetak. 
 

Avrusning på sykehus (Behandlingsprogram Oslo universitetssykehus)

Avrusning fra alkohol (Oslo universitetssykehus) 
Avrusning benzodiazepiner (Oslo universitetssykehus)
Avrusning opioider (Oslo universitetssykehus)  

Fysioterapi ved behandling av rusavhengighet

(Nordlandssykehuset)

Gravide, sped- og småbarn (0-3 år) med psykososial belastning (Behandlingsprogram, Sykehuset Innlandet)

Helsesjekk for rusavhengige i institusjon  
(Nordlandssykehuset)

Kognitiv terapi

(Oslo universitetssykehus)

Legemiddelassistert rehabilitering

(Helse Bergen)
Miljøterapi  (Nordlandssykehuset)

Mindfulness i rusbehandlingen 
(Nordlandssykehuset)

Motiverende intervju ved rusbehandling

(Oslo universitetssykehus)

Spillavhengighet - behandling

(Helse Bergen) 

Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser

(Oslo universitetssykehus)