Selvhjelp ved rusproblemer

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper representerer en mulighet til å bruke egne og likemenns krefter og ressurser til å mestre eller komme ut av et rusproblem. Mange blir kjent med eget problem i selvhjelpsgrupper eller selvhjelpprogrammer, der en kan støtte og oppmuntre hverandre til å gjøre endringer.

​Det finnes mer enn 500 selvhjelpsgrupper som organiserer personer med rusproblemer. 

Anonyme alkoholikere

Anonyme narkomane (NA)

Retretten

Følgende  bruker- og interesseorganisasjoner kan ha grupper eller selvhjelpsprogram som del av sin virksomhet eller de kan samarbeide om oppstart av selvhjelpsgrupper lokalt.

A-larm

BAR Barn av rusmisbrukere

Landsforbundet mot stoffmisbruk

Lar-nett Norge

MARBORG

proLAR- Nasjonalt forbund for folk i LAR


RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon


Wayback - Stiftelse for straffedømte


Foreningen for Human Narkotikapolitikk


Se også Selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer, Helsedirektoratet 2010


Kunnskap om selvhjelp
 

Selvhjelp Norge

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.