HELSENORGE

«Hverdagskompetanse» digitalt tilgjengelig

Programmet "Hverdagskompetanse" utviklet av Blå Kors, tilbyr digitale ressurser kostnadsfritt til bruk i rusbehandling.

Foto: Blå Kors

​Blå Kors har utviklet et hverdagskompetanseprogram med fokus på praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et såkalt «vanlig liv». Her finnes digitale ressurser som kan brukes både som selvhjelpsprogram og som ressurs for rusbehandling i poliklinikk eller døgninstitusjon.

Her finner du programmet:
Hverdagskompetanse gir mulighet til å møte livet og det offentlige rom med en større trygghet. FAFO-rapporten «Bedre livsmestring og sosial inkludering» (2019) bekrefter hvor vesentlig det er å bygge hverdagskompetanse. Det styrker selvbildet og selvfølelsen, og øker sannsynligheten for en vellykket bedringsprosess.

– Blå Kors kan være behjelpelig ved oppstart og innføring av programmet og holder også egne kurs for de som vil ta ressursene i bruk systematisk, sier Stig Søderstrøm, nasjonal leder i Blå Kors Steg for Steg. Han oppfordrer TSB-ledere og klinikere til å ta kontakt dersom de ønsker ytterligere informasjon om programmet eller støtte til å avholde kurs.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon 

Øyvind Sandve, prosjektleder Blå Kors Steg for Steg
Tlf: 916 52 016
E-post: oyvind.sandve@blakors.no 

Stig Søderstrøm, nasjonal leder Blå Kors Steg for Steg
Tlf: 907 85 560
E-post: stig.soderstrom@blakors.no