Hvordan utføre TSB under korona

Hvilke veiledninger gjelder for TSB under korona? Og hvilke erfaringer er gjort for å tilby tverrfaglig spesialisert rusbehandling der smittevernet er ivaretatt? 

Helsedirektoratets veiledere

Helsedirektoratets nasjonale veileder Koronavirus - beslutninger og anbefalinger gir anbefalinger for ulike ansvarsområder. Relevant for TSB er Kapittel 7 om kommune- og spesialisthelsetjenestenes ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene.

Helsedirektoratets isoleringsveileder gir faglige anbefalinger og råd om isolering av pasienter med smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner.

Av relevans for TSB er også Helsedirektoratets veileder for Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19)

  

Klikk på bildet og åpne Helsedirektoratets plakat om korona og rus i pfd-format. Kan henges opp på steder hvor aktuelle målgrupper ferdes.

Spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse

SERAF - Senter for rus og avhengighetsforskning har utarbeidet informasjon omkring spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse i koronatider

Erfaringer fra kommunene

Mange kommuner har samlet erfaringer og kartlegginger fra sitt rusarbeid under  pandemien, også brukererfaringer. Nye erfaringer publiseres fortløpende. Se samleside på Kommunetorget.no . I samarbeid med KoRus Øst har Kommunetorget også opprettet en kommunechat om korona, et forum der du forløpende kan delta i chat/diskusjon om tiltak eller dele og se erfaringer og tips knyttet til hvordan ulike kommunene håndterer utfordringer under korona. 

Psykososial beredskap

Psykosialberedskap.no tilbyr ressurser til ledere og helsepersonell under om kriser og katastrofer: Følgende ressurser tilbys for helsepersonell og for ledere under en pandemi. Siden er laget av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. 

Nyheter om korona og rus

Fant du det du lette etter?