HELSENORGE

Kvarus i praksis – Vegard Moen

KvaRus har gitt mye nyttig kunnskap om pasientene som kan brukes i arbeidet med å tilpasse og utvikle tilbudene, forteller Vegard Moen, avdelingsleder ved Blå Kors Borgestadklinikken. Les hans svar på fem kjappe spørsmål om KvaRus her.

Foto: Blå Kors Borgestadklinikken

– Hva er de største mulighetene med KvaRus i din virksomhet?
– De største mulighetene er at vi nå, etter å ha gjennomført ca. 100 basisregistreringer, kan hente ut egne tall på våre pasienter. Vi har så smått startet på dette arbeidet og finner at vi får mye nyttig kunnskap om pasientene som vi kan bruke i vårt arbeid med å tilpasse og utvikle tilbudene.

– Hva er det mest krevende med å bruke KvaRus i praksis?
– Vår utfordring er å klare å følge opp målepunktene generelt, men da særlig ett års-kartleggingene. Det er mange pasienter å holde oversikt over, spesielt i poliklinikk, og så lenge det ikke finnes noen mulighet i KvaRus for å sende ut varsel om målepunkt må vi gjøre en stor manuell jobb. I en travel hverdag kan dette glippe. Vi jobber med å finne egne løsninger, men dette er et krevende arbeid. Dersom det er lov til å ønske seg en ting av KvaRus så er det nettopp å legge inn en mulighet for varsler når målepunkt skal gjennomføres.

– Hvordan har dere løst rollene som registerkontakt og KvaRus-kontakt?
– Fagsjef er registerkontakt. Avdelings- og seksjonsledere er KvaRus-kontakter. Alle er fagpersoner som jobber tett på klinikerne.

– Hvordan ivaretar dere målepunktene i KvaRus?
– Målepunktene er i utgangspunktet lagt opp etter forløpstidene i pakkeforløpet, men målepunkt i KvaRus hver 6/8 uke genererer mye arbeid med registrering for både pasient og behandler. Vi har derfor valgt å gjøre målepunkt ved hver andre evaluering i pakkeforløpet. Målepunktene brukes som en del av evalueringen i pakkeforløpet.

– Har du noen praktiske råd og tips for implementering av KvaRus?
– I vår virksomhet har vi et månedlig teams-møte på 45 minutter med alle behandlingsansvarlige og forløpskoordinatorer. Her tas ulike problemstillinger og utfordringer med KvaRus og pakkeforløp opp. Spørsmål vi ikke selv kan svare på sendes videre til KvaRus og Helsedirektoratet som gir rask tilbakemelding. Svarene vi får tas med til neste møte. Dette møtet bidrar til å holde fokus på KvaRus og pakkeforløp og er et viktig tiltak i implementeringsarbeidet.


​​