HELSENORGE

Leverer LAR-medisin ambulant

På kort tid rigget Seksjon ruspoliklinikker i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus et ambulant team som sikrer at pasienter i legemiddelassistert rehabilitering får medisiner under Covid-19 pandemien.

På kort tid fikk ambulant medisinutleveringsteam låne bil og smittevernutstyr, forteller Anette Getz Skotvedt (f.v.) og Gro Andreassen. (Foto: teamet)

Det ambulante teamet i Oslo reiser hjem og gir medisiner til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og i legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO).

Ambulant team

Teamet har en koordinator som samordner oppdragene som meldes inn. Hver pasient i LAR har en behandler, og det er fortrinnsvis behandler som ambulerer ut. Av sikkerhetshensyn er det alltid minimum to ansatte som ambulerer av gangen.

– Mange av våre pasienter har store somatiske utfordringer, og er dermed i risikogruppe med tanke på et alvorlig forløp ved koronasmitte. Å hente LAR-legemiddel hyppig ved for eksempel apotek, i tillegg til reise med kollektivtransport, representerer en risikosmitte for pasientene. Dette ønsker vi å unngå, og tilbyr derfor hjemmelevering. I tillegg ambulerer vi til pasienter som er i hjemmekarantene, enten på grunn av mistenkt eller påvist Covid-19, forteller Anette Getz Skotvedt, ROP-koordinator og spesialsykepleier ved Seksjon ruspoliklinikker i OUS.

Seksjonen har flere oppdrag daglig, og opplever at behovet for ambulant team er økende. Mandag 23. mars hadde de for eksempel syv oppdrag på seks timer.

Gode tilbakemeldinger

Getz Skotvedt forteller om veldig gode tilbakemeldinger fra pasientene.
– Mange pasienter er bekymret for hva som vil skje med medisineringen i disse dager, og opplever en trygghet over at dette nå ivaretas.

Forhindre smitte

For å forhindre eventuell smitte planlegges hvert oppdrag godt i forkant, både innad i teamet og med pasient pr telefon. Da jobber de frem kreative og forsvarlige løsninger for levering av medisiner uten fysisk kontakt mellom behandler og pasient.

– Vi har pasienter som medisineres med Buvidal injeksjon, som er langtidsvirkende buprenorfin. Dette er et nytt preparat i Norge, som på kort tid har blitt svært etterspurt. Det har så langt kun vært administrert av spesialisthelsetjenesten. Ved ambulering til pasienter i hjemmekarantene som medisineres med Buvidal injeksjon, bruker vi fullt smittevernutstyr som er pakket klart i bilen, forteller Getz Skotvedt.

Samarbeid et om utstyr

Ifølge teamet var et godt samarbeid innad i Klinikk psykisk helse og avhengighet en av grunnene til at de kom i gang allerede i midten av mars: Rusakuttmottaket sørget for forsyning med smittevernutstyr og en annen behandlingstjeneste bidro med utlån av bil.
– Uten fleksible og løsningsorienterte kolleger hadde vi ikke kommet så raskt i gang, sier en engasjert Getz Skotvedt før hun haster videre til neste oppdrag.