Nasjonale faglige retningslinjer for TSB

​Nasjonale faglige retningslinjer bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer fyller du lovverkets krav om faglig forsvarlighet. Nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende for fagpersonell. Å velge løsninger som avviker vesentlig fra faglige retningslinjer, bør likevel kunne begrunnes, dokumenteres og ha samtykke fra pasienten.

Retningslinjer for rusfeltet
Avrusning fra rusmidler og vannedannende legemidler

Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Legemiddelassistert rehabilitering 
Gravide i legemiddelassistert rehabilitering


Rus og psykiske lidelser (ROP)

NYHETER

 • 27.10.2016
  -Brukerstyrt innleggelse er lønnsomt

  – Jeg vil gjerne trekke fram anbefaling nummer 1.3 som anbefaler at pasienter skal ha tilgang til brukerstyrt innleggelse, sier leder for Finnmarkskollektivet, Trude Rød.  

 • 27.10.2016
  Den første faglige retningslinjen for rusfeltet

  For første gang får helseområdet tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) en nasjonal retningslinje som skal gjelde for fagfeltet som helhet: – Et viktig bidrag til å skape rus- og avhengighetspasientenes helsetjeneste, sier...

 • 28.10.2016
  Møt brukeren der brukeren er!

  – Jeg vil framheve anbefalingen om at første del av behandling og oppfølging bør fokusere på allianseetablering, kartlegging og utredning, sier John Helland, Kommunalleder for helse og sosial, Alta kommune.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.