HELSENORGE

Mentorene i ledernettverket

Mentorene i ledernettverket skal lede hver sin nettverksgruppe med TSB-ledere fra hele landet. I år jobber nettverksgruppene med samspill og ledelse, med utgangspunkt i Machiavelli.

Psykolog og lederutvikler Steinar Bjartveit forbereder TSB-lederne på oppgaven som mentor for hver sin nettverksgruppe.

3. desember 2021 var første samling for lederne i TSB som er utvalgt til å være mentorer for lederkollegaer. De fikk inspirasjon fra lederutvikler Steinar Bjartveit og fikk med seg en verktøykasse i sitt virke som mentor. 

Mentorene møter sine nettverksgrupper i en felles oppstartssamling. Nettverksgruppene består av ledere fra hele landet, på tvers av ledernivå og behandlingsenhet. Mentorene skal samle sine nettverksgrupper tre ganger i løpet av året.

Utvalgt gruppe

Mentorene har blitt rekruttert etter snøballmetoden og tips fra klinikere, brukere og andre ldere i TSB. Noen av dem har allerede mentorerfaring fra tidligere kull med nettverksgrupper, mens andre tar fatt på oppgaven for første gang. Felles for dem er blant annet at de:

  • er engasjert i utviklingen av TSB som fagfelt.
  • har godt renommé blant kollegaer og brukere.
  • er opptatt av å forstå omverdenen for rusbehandling.

Samspill og ledelse

Makt er uatskillelig fra ledelse. En leders fremste oppgave er å påvirke andre. Hvordan gjør du dette? I vår tid stoler vi for mye på systemer og rutiner. Makt er først og fremst en relasjonell størrelse, ikke en posisjonell størrelse. Lederes evne til å forstå og bruke makt med ansvar definerer lederens suksess.

Machiavallis syn på samspill og ledelse er utgangspunkt for arbeidet i det neste kullet med nettverksgrupper. Hva er muligheten for strategiske og taktiske tiltak for å nå resultater? Når må du være modig og når må du bruke kløkt? Hvordan beherske allianser, nettverk og relasjoner? Er det en fare for å miste deg selv i utøvelse av makt?

Mentorene i ledernettverket:

Lars Håvard Bakke

Lars Håvard Bakke, daglig leder ved Trasoppklinikken

Marte Løvold

Marte Løvold, enhetsleder for Døgnenhet Narvik ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Geir Ebbestad

Geir Ebbestad, avdelingsleder for Avdeling rus og avhengighet ved Akershus universitetssykehus

kine

Kine Haugen, seksjonsleder for Seksjon Ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus

randi

Randi Mobæk, avdelingsleder for Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Helse Stavanger

haakon

Haakon Holmberg, fagsjef ved Kirken Bymisjon A-senteret

 

gerd helene

Gerd Helene Irgens, konst.seksjonsleder og spesialrådgiver i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen

camilla

Camilla Fjeld, nestleder ved Tyrili

kari

Kari Remø Nesseth, avdelingssjef ved Avdeling for TSB, Helse Møre og Romsdal

​​​

Fant du det du lette etter?