HELSENORGE

Mer enn en av fire innsatte i norske fengsler har brukt anabole steroider

Forskning tyder på at 28 prosent av alle innsatte i norske fengsler har erfaring med anabole steroider. Dersom innsatte slutter med anabole steroider ved fengsling kan det få alvorlige følger for deres helse.
Trening

Tallene kommer fram i en studie blant 1499 innsatte i nesten alle norske fengsler. I studien (se faktaboks) oppgir 28.5 % livstidsbruk av anabole steroider, derav 30 % av de mannlige innsatte og 6.4 % av de kvinnelige.  Bruk av anabole steroider bør kartlegges blant alle innsatte, mener Ingrid Amalia Havnes, en av forskerne bak studien.

Mer alvorlig rushistorie

 Det har vært lite forskningsfokus på bruk av anabole steroider blant innsatte, men denne studien understreker hvor viktig det er å fokusere også på slik bruk og særlig kombinasjonsbruk med rusmidler, sier Havnes. En nærmere kikk på totalt rusmiddelbruk blant de innsatte viser at brukere av anabole steroider har en mer alvorlig rushistorie enn innsatte som kun har brukt rusmidler. Dette innebærer for eksempel at de debuterer tidligere på rusmidler og at de bruker flere rusmidler i livstid, både før og under soning.

Økt risiko for helseproblemer

Ingrid Amalia Havnes beskriver bruk av anabole steroider som en risikofaktor for å utvikle psykiske og fysiske helseproblemer. Når denne bruken kombineres med alvorlig rusmiddelbruk, øker risikoen for ulike bivirkninger, særlig psykiske.  I tillegg vet vi at kombinasjonen av sentralstimulerende og anabole steroider, som mange steroidbrukere oppgir å ha erfaringer med, gir økt risiko for hjerte-karlidelser. Det er derfor viktig at rusmestringsenheter har fokus på denne problematikken, og her er TSB sentrale i behandlingen, sier forskeren.

Forsker Ingrid Amalia Havnes

Bruk av anabole steroider bør kartlegges blant alle innsatte, mener forsker Ingrid Amalia Havnes

Helseproblemer ved avsluttet bruk

Bruk av anabole steroider påvirker hormonbalansen i kroppen, og når en bruker slutter med steroider vil testosteronnivåene som regel være lave i en lengre periode.
– Når man avslutter rusbruk kommer abstinenssymptomene gjerne etter kort tid, mens etter avsluttet steroidbruk kan de komme etter flere uker. Det er i en slik periode vanlig med depresjon, angst, fatigue, søvnproblemer, manglende seksuallyst og smerteproblematikk. Slike bivirkninger kan være svært vanskelig å stå i, og for noen kan løsningen være å starte opp igjen med steroider.

Kartlegg bruk av anabole steroider systematisk

I denne studien kom det frem at åtte prosent av de innsatte hadde brukt anabole steroider i løpet av det siste halvåret før soning, og at nesten alle disse avsluttet bruken når de startet soning. I en slik periode er risikoen høy for utvikling av alvorlig depresjon med økt selvmordsrisiko, advarer forskeren. – De som slutter med anabole steroider under soning og sliter med psykiske og fysiske symptomer, bør få tilbud om tett oppfølgning fra helsepersonell og vil i de fleste tilfeller ha rett til behandling i TSB, sier Havnes.  Bruk av rusmidler og anabole steroider bør kartlegges systematisk, og psykisk og fysisk helse bør utredes for å kunne gi en tilpasset behandling til den innsatte.

​​

​​

Fant du det du lette etter?