Nasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskning

Nettverk for klinisk rusmiddelforskning skal styrke kommunikasjon og samarbeid mellom forskningsmiljøene som driver klinisk rusmiddelforskning i Norge. Målet er å legge til rette for klinisk rusmiddelforskning av god kvalitet.

Det er behov for å kunne tilby god, kunnskapsbasert behandling innenfor for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Klinisk praksis skal etter nye nasjonale retningslinjer for behandling av rus og avhengighetslidelser bygge på anbefalinger med støtte i forskning. Blant annet arbeidet med retningslinjer for rusbehandling viser at det er store huller i dette forskningsgrunnlaget.

Oppbyggingen av solide forskningsmiljøer og gode forskningsprosjekter knyttet til klinisk virksomhet, er avhengig av deltakelse fra forskere med erfaring fra forskningsfeltet. Man er også avhengig av store pasientkohorter. Med små og spredte behandlingsmiljøer slik vi finner i Norge, vil det være nødvendig med et utstrakt nasjonalt samarbeid for å produsere kunnskap som kan få betydning nasjonalt og internasjonalt. Å koordinere nettverket er  en oppgave gitt til Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Mål for nettverket

Nettverket skal hjelpe i gang forskning der behovene er størst og bidra til god ressursutnyttelse ved å skape synergieffekter mellom de ulike prosjektene.

Andre mål for nettverket er:
– Å arbeide for at det avsettes mer ressurser til klinisk rusmiddelforskning
– Økt sambruk av data fra klinisk rusmiddelforskning
– Å skaffe en oversikt over pågående studier innen klinisk rusmiddelforskning i Norge
– Å undersøke mulighetene for å opprette ett eller flere prosjekter som flere av nettverkets deltagere er involvert i.

Deltakere i nettverket

Kontakt

Foto av Espen Ajo Arnevik
Leder for nettverket
Espen Ajo Arnevik, RusForsk
Epost: esarne@ous-hf.no
Tlf: 412 09 898

Fant du det du lette etter?