Helsenorge

"Fem kjappe" med Trude Rød

Trude Rød i Finnmarkskollektivet ønsker som leder å inspirere og motivere, og mener motivasjon er noe som smitter. Hun har en bred faglig bakgrunn fra blant annet sosialpedagogikk, prosjektledelse og familieterapi og forteller at det å studere gir henne energi og skaper ny nysgjerrighet.

Foto av Trude Rød

​Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?
- De har vært med på å utvikle repertoaret mitt innen rus og avhengighetslidelse. Videre har de gitt meg kunnskap om relasjon og tålmodighet. 

Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?
- Det å være leder i dag er utfordrende på flere plan. Man skal kunne inspirere og motivere, man skal vekke tro og håp mellom de ansatte og ledelse. For meg er det viktig å jobbe sammen med motiverte kollegaer, dette er viktig for trivsel og effektivitet. I tillegg er det smittsomt. Et mål er definitivt mest effektfullt når det gjør noe med følelsene dine. Trygghet har mye å gjøre med selvtillit og selvfølelse - det å tørre å feile – og å lære av det er en kilde til suksess.

Jeg tenker at som leder kreves det åpenhet, selvbevissthet, ydmykhet og å erkjenne at det er andre områder hvor andre mennesker vet og kan mer enn deg. Forskjellen jeg ønsker å gjøre som leder er å jobbe for en bedre samhandling mellom tjenestenivåene for de pasientene som er inne i behandling, samt jobbe med god og bedre kommunikasjon overfor kollegaene mine.

Hva er suksesskriterium nr. 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?
- Vær der for pasienter og brukere i, underveis og etter behandling. Det at de alltid skal vite at de kan ta kontakt med oss. Være et medmenneske.

Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?
- Boka til Arnhild Lauveng "I morgen var jeg alltid en løve". Hun tar oss med inn i en verden med stemmer og hallusinasjoner, av rotter som løper etter henne i flokk. Hun viser oss hvordan vrangforestillinger og symptomer har sin egen logikk og mening. Kampen for å bli frisk hjulpet av helsevesenet, og sin mor og søster som nektet å gi opp håpet. Denne gjorde noe med meg, og jeg ble enda mer ydmyk til den jobben som jeg gjør med pasientene. Det å ikke gi opp håpet.

Dette gir meg ny energi: 
- Studere gir meg energi, det skaper en ny nysgjerrighet hos meg.
Være sammen med flokken.
Få jobbe med pasienter, og når jeg lykkes.Kort faktaboks

Navn: Trude Rød 

Stilling: Leder, Finnmarkskollektivet

Født: 16.03.73

Utdannelse: Faglærer i helse og sosialfag, sosialpedagog, prosjektledelse, rus og avhengighet, rus og psykiatri, kognitivadferdsterapi, familieterapeut, og er på mitt siste år på master i systemisk familieterapi hvor jeg skriver om terapeutens negative følelser. 

På skrivebordet nå: På vei til et bedre liv - Rolf W. Gråwe, Bente Espeland - Behandlingsmanualen og en stor kopp te.