Høringsuttalelser

Avgitte høringsuttalelser fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Akutt- og mottaksmedisin: Forslag til ny spesialitet
Uttalelse til Helsedirektoratet 2016  

Avrusing fra rusmidler og vanedannende legemidler, Nasjonal faglig retningslinje for
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2015

Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, Nasjonal faglig retningslinje for
Uttalelse til Helsedirektoratet 2015

Demens, Nasjonal faglig retningslinje for
Helsedirektoratet 2017 

Eigendel og refusjon for vaksenpsykiatrisk poliklinisk verksemd og poliklinisk tverrfagleg spesialisert handsaming av rusmiddelavhegnad
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2015

Eierskap til spesialisthelsetjenesten, organisering av (Kvinslandutvalget)   Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2016

Fritt behandlingsvalg
Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2014

Gjennomføring av rusomsorgen, Lov og forskrift om
Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2015

Henvisningsveileder TSB
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2015

Hjerte- og karsykdom, Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av
Uttalelse til Helsedirektoratet 2017

Pakkeforløp gravide og rus
Uttalelse til Helsedirektoratet 2018

Pakkeforløp Somatisk helse og levevaner
Uttalelse til Helsedirektoratet 2017

Pakkeforløp Somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser
Uttalelse til Helsedirektoratet 2018

Pakkeforløp for TSB
Uttalelse til Helsedirektoratet 2017 

Poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesta - forslag til endringer i forskrift om betaling frå pasientar
Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet

Primærhelsemeldingen, Forslag i
Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2016

Prioriteringsveileder for TSB
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2015

Private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - forskrift
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 2015

Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst
Høringsuttalelse til Helse Sør-Øst 2018

Rusmiddeltesting, Prosedyrer for
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2014


Spesialisthelsetjenesten, organisering og styring av
,  NOU 2016: 25
Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 

Spiseforstyrrelser, Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet

Tvang - Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven
Høringsuttalelse til Helsedirektoratet 2015

Utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB
Helse- og omsorgsdepartementet 2016 

NYHETER OM HØRINGSUTTALELSER

  • 24.10.2016
    Ønsker mer konkretisert retningslinje for TSB

    Etter Nasjonal kompetansetjeneste TSB sitt syn svarer ikke utkastet til nasjonal faglig retningslinje for rusbehandling konkret nok på sentrale spørsmål om TSB-behandling. – Vi savner dessuten virkemidler for hvordan de mange anbefalingene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.