HELSENORGE

Ny leder i TSB - Thomas Svendsen

Dere kjenner ham som forsker ved KORFOR, og kanskje også som nykåret kronprins på festmiddagen ved årets TSB-lederkonferanse. Thomas Svendsen er ny enhetsleder ved Ruspoliklinikk ung Stavanger (Rupo), Helse Stavanger.

Hvorfor ønsker du å være leder i TSB?
–Fordi TSB er et spennende felt som utvikler seg raskt. Jeg ønsker å bidra til at våre ansatte og pasienter får best mulig oppfølging til å løse sine oppgaver og utfordringer.

Hva kan du ta med deg av tidligere arbeidserfaring inn i arbeidet med å lede TSB?
–Jeg har arbeidet innenfor TSB tidligere, og også i kommunale tjenester. Sammen med forskningserfaring fra KORFOR gir dette forhåpentligvis et godt grunnlag for å lede i TSB.

Hvor er din virksomhet om 10 år?
–Der jeg kan gjøre best nytte for meg ut fra engasjement og erfaring. Alltid inkludert direkte kontakt med dem som trenger hjelp med å løse utfordringer. Om 10 år er Rupo knallgode på å få pasientene aktivt med i egen behandling, også ved at de bidrar i andre pasienter sine behandlingsløp gjennom stadig mer utvikling av grupper og teamarbeid. Jeg tenker at en av nøklene i god behandling er å hjelpe pasienten til å være aktiv i egen endring, det er noe mer enn «å bli behandlet» i TSB.

Hvilken bok har inspirert deg mest som leder?
–Drugspeak: The Analysis og Drug Discourse av John Booth Davis, fordi den stiller spørsmål ved noen etablerte sannheter.

Dette gir meg ny energi:
–Frisk luft, havet og folk som kan mer enn meg selv.