Arbeidsplass i et rusfaglig miljø?

Har du behov for en arbeidsplass for å arbeide med tema innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

 

​Har du behov for en arbeidsplass for å arbeide med tema innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling? Nasjonal kompetansetjeneste TSB har et lite kontorfellesskap der du kan søke om å få plass, sammen med andre personer som har liknende oppdrag. Vi tilbyr et levende faglig miljø med faglunsjer og andre faglige fora, nærhet til Medisinsk fagbibliotek, tidsskrifter og fagblader, sentral beliggenhet i Oslo og mulighet for veiledning etter egen avtale.

Send en beskrivelse av ditt prosjekt til tsb@ous-hf.no. Merk: Skriveplass
Tlf 469 59 791
Du er også velkommen til en prat om tips til problemstillinger og oppgavetema innenfor TSB!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.