Arbeidsplass i et rusfaglig miljø?

Har du behov for en arbeidsplass for å arbeide med tema innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

​Har du behov for en arbeidsplass for å arbeide med tema innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling? Nasjonal kompetansetjeneste TSB har et lite kontorfellesskap der du kan søke om å få plass, sammen med andre personer som har liknende oppdrag. Vi tilbyr et levende faglig miljø med faglunsjer og andre faglige fora, nærhet til Medisinsk fagbibliotek, tidsskrifter og fagblader, sentral beliggenhet i Oslo og mulighet for veiledning etter egen avtale.

Send en beskrivelse av ditt prosjekt til tsb@ous-hf.no. Merk: Skriveplass
Tlf 469 59 791
Du er også velkommen til en prat om tips til problemstillinger og oppgavetema innenfor TSB!

Fant du det du lette etter?