Guri Spilhaug blir ny leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Guri Spilhaug tiltrer som leder av Nasjonal kompetansetjeneste TSB 1. januar 2019.

Den nye lederen for NK TSB har lang klinisk og administrativ erfaring fra rus- og avhengighetsbehandling. 

Spilhaug er medisinskfaglig rådgiver og ansatt i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus, men har de siste par årene hatt et engasjement i Helse Sør-Øst RHF for å følge opp fagfeltet TSB i regionen og bidra i regional utviklingsplan. Hun er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og har lang fartstid i fagfeltet både klinisk og administrativt. Blant annet har hun arbeidet i ved MARIO (Metadonassistert rehabilitering i Oslo), i Kirkens Bymisjon, legeforeningen og i Helsedirektoratet samt hatt utallige verv, blant annet i styret for Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon og Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM).

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som leder for Nasjonal Kompetansetjeneste TSB, sier hun.–  Jeg har et sterkt ønske om å bidra i videreutviklingen av TSB på et nasjonalt nivå og ser frem til godt samarbeid.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.