Referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste TSB har representanter fra behandlere, brukere og forskningsmiljøer.

 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB referansegruppe har representanter fra TSB i alle regioner (helseforetak og private samarbeidspartnere), bruker- og pårørendeorganisasjoner samt forsknings- og øvrige kompetansemiljøer. Gruppen ledes av Espen Enoksen, Helse Vest / KORFOR. 

Foto av Espen Enoksen

Espen Enoksen, KORFOR, Stavanger Universitetssykehus HF

Foto av Ronny Bjørnestad

Ronny Bjørnestad, ProLAR Nett

Foto av Tone Bergli

Tone Helene Bergly, Tyrilistiftelsen

Foto av Bjørg Hjerkinn

Bjørg Hjerkinn, Sørlandet sykehus HF

Foto av Lars Lien

Lars Lien, Nasjonal kompetansetjeneste for

Foto av Geir Iversen

Geir Iversen, Haugaland A-senter

Foto av Thomas Clausen

Thomas Clausen, Senter for rus- og avhengighetsforskning

Foto av Ruben Sletteng

Ruben Sletteng, Universitetssykehuset Nord-Norge

Foto av Kari Sundby

Kari Sundby, Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)

Bilde av Erik Torjussen

Erik Torjussen, A-larm

Foto av Solveig Brekke Skard

Solveig Brekke Skard, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelspørsmål, region øst

Foto av Terje Haaland

Terje Haaland, St Olavs hospital

Nyheter

  • 27.10.2016
    Ønsker sterkere samordning av ruskompetanse

    - For å gjennomføre opptrappingsplanen for rusfeltet og planer for pakkeforløp bør kompetansemiljøene på rusfeltet snakke mer sammen, sier Espen Enoksen. Han leder referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.