Referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste TSB har representanter fra behandlere, brukere og forskningsmiljøer.

 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB referansegruppe har representanter fra TSB i alle regioner (helseforetak og private samarbeidspartnere), bruker- og pårørendeorganisasjoner samt forsknings- og øvrige kompetansemiljøer. Gruppen ledes av Espen Enoksen, Helse Vest / KORFOR. 

Espen Enoksen

Espen Enoksen, KORFOR, Stavanger Universitetssykehus HF

Erik Torjussen

Erik Torjussen, A-larm

Frode Nordhelle

Frode Nordhelle, Sørlandet sykehus

Geir Iversen

Geir Iversen, Haugaland A-senter

Kari Sundby

Kari Sundby, Landsforeningen mot stoffmisbruk

Kristin Holum Smedsrud

Kristin Holum Smedsrud, KoRus Midt

Lars Lien

Lars Lien, Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Ronny Bjørnestad

Ronny Bjørnestad, ProLAR Nett

Ruben Sletteng

Ruben Sletteng, Universitetssykehuset Nord-Norge

Thomas Clausen

Thomas Calusen, Senter for rus- og avhengighetsforskning

Tone Helene Bergly

Tone Helene Bergly, Tyrilistiftelsen

Trond Rune Ljøkjell

Trond Rune Ljøkjell, KoRus Midt

Nyheter

  • 27.10.2016
    Ønsker sterkere samordning av ruskompetanse

    - For å gjennomføre opptrappingsplanen for rusfeltet og planer for pakkeforløp bør kompetansemiljøene på rusfeltet snakke mer sammen, sier Espen Enoksen. Han leder referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.