Opplæringsmateriell

Her finner du produkter og -tjenester som er du kan ta i bruk i opplæring i TSB.  

Nasjonal kompetansetjeneste TSB produserer og utgir e-læring og undervisningsfilmer i tillegg til å arrangere kurs og seminarer om tema innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Alle digitale produkter er gratis. Se oversikt under tematitler. Komplett liste over alle undervisningsfilmer som Nasjonal kompetansetjeneste TSB har produsert finnes på NK TSB sin kanal på YouTube.

Aldring og alkohol

 • 07.06.2018
  Det gode liv

  Eldre i Norge unner seg stadig oftere et glass eller to, og har kontroll på inntaket. Eller? Se hvordan det gikk når vi ga våre testpersoner i oppgave å skjenke hverandre én enhet.

 • 07.06.2018
  Vendepunktet

  Aldring kan innebære å venne seg det nye, som det å være aleneboende. Hva skjer når alkoholen får en for stor rolle? I filmen skjer et vendepunkt.

 • 07.06.2018
  Barndomsminner

  Det gode liv som 60+ gir mer tid til deg selv og frihet til å velge hva du spiser og drikker. Men lar det seg forene med å være fullt til stede som besteforelder?

 • 07.06.2018
  Aldring og alkohol

  Er det trygt å drikke like mye når du er 70 år som da du var 50? Kroppens sårbarhet for alkohol og legemidler endres med alderen. Filmer og nettside gir informasjon om alkohol og helse for deg som er 60+.

Feedbackverktøy

 • Kurs i feedbackverktøy

  Nasjonal kompetansetjeneste tilbyr nettbaserte kurs i bruk av feedbackverktøyene Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS).

 • Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

  Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy.

 • Bli kjent med ORS- og SRS-skalaene

  Feedbackverktøy måler opplevd endring i løpet av terapien og klientens tilbakemelding ved hjelp av to skalaer: ORS og SRS. Denne filmen gir deg en kort introduksjon til ORS- og SRS-skalaene.

 • Feedbackverktøy i rusbehandling - erfaringer fra Tyrilistiftelsen

  Hvor modige skal vi forlange at medarbeidere er til å ta tilbakemeldinger på jobb? I denne filmen deler FoU-leder Hanne Lorimer Aamodt sine erfaringer med innføring av feebackverktøy hos Tyrilistiftelsen.

 • Feedback-verktøy

  Gjennom feedbackverktøy måles pasientens vurdering av og syn på sin egen situasjon. Kunnskapen om hvordan pasienten opplever at han eller hun har det, er mål på kvalitet av og effekt i en behandling.

Steroidebruk

Somatisk helse og rus

 • Eldre og rus

  Alkohol er en sterk bidragsyter til tapte friske leveår. Problemstillinger rundt eldre og rus er utbredt, men nokså tabubelagt. Hensikten med vårt prosjekt at rusrelaterte helseproblemer hos eldre skal forebygges og behandles.

 • Om somatisk helse og rus

  Alkoholbruk bidrar til mer enn 60 ulike sykdommer i tillegg til å forårsake ulykker og skade for tredjepart.

HINDRE DROP-OUT

 • - Rapport om å forebygge drop-out

  Utgivelsen oppsummerer kunnskap og erfaringer, med å forebygge drop-out i Norge, med bidrag fra fem lokale prosjekter. Les om oppsøkende  likepersoner, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av sjekklister, feedbackverktøy og mye mer! 

 • Sjekkliste mot drop-out

  Drop-out fra rusbehandling gir til økt helserisiko hos pasienten og mer bekymringer og belastninger for pårørende. Denne sjekklisten er til hjelp for å fokusere på de faktorene som ifølge erfaringer og oppsummert forskning har sterkest sam...

 • E-læringskurset Hindre drop-out fra rusbehandling

  Kurset som gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out fra rusbehandling, og tips til hvordan vi kan forebygge drop-out.

Asperger syndrom og rus

 • Håndbok Asperger syndrom og rus

  Hva bør behandling av personer med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse inneholde? En håndbok om Asperger syndrom og rus skal gi klinikere pekepinner på virksomme metoder og brukere og pårørende informasjon om hva de kan forvente i TSB.

 • Undervisningsfilmer om Asperger syndrom og rus

  Hvordan tilpasse behandling av ruslidelser best mulig til personer med Asperger syndrom? Fire filmer oppsummerer kunnskap, beskriver virksom behandling og gir konkrete tips til løsning av utfordringer i behandlingen.

Rusbehandling av unge

 • Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge

  National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sammenfattet kunnskap om behandling av unge med ruslidelser i 13 prinsipper. Et hefte om prinsippene og bakgrunnen for dem, er oversatt til norsk og tilpasset norsk kontekst.  

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Opplæringsansvarlig: Eva Sørlie
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?