Opplæringsmateriell

Her finner du produkter og -tjenester som er du kan ta i bruk i opplæring i TSB.  

Nasjonal kompetansetjeneste TSB produserer og utgir e-læring og undervisningsfilmer i tillegg til å arrangere kurs og seminarer om tema innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Alle digitale produkter er gratis. Se oversikt under tematitler. Komplett liste over alle undervisningsfilmer som Nasjonal kompetansetjeneste TSB har produsert finnes på NK TSB sin kanal på YouTube.

Feedbackverktøy

 • Kurs i feedbackverktøy

  Nasjonal kompetansetjeneste tilbyr nettbaserte kurs i bruk av feedbackverktøyene Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS).

 • Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

  Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy.

 • Hva er KOR?

  KOR (Klient-­ og resultatstyrt praksis) er et tilbakemeldingsverktøy på åtte spørsmål som kan måle pasientens livssituasjon og opplevelse av pasientmøtene.

 • Hva er NORSE?

  NORSE (Norwegian Outcome Response System for Evaluation) er det første norske feedbackverktøyet som vert utvikla av Helse Førde HF. Kort presentasjon og orientering om bruken

Steroidebruk

Somatisk helse og rus

 • Eldre og rus

  Alkohol er en sterk bidragsyter til tapte friske leveår. Problemstillinger rundt eldre og rus er utbredt, men nokså tabubelagt. Hensikten med vårt prosjekt at rusrelaterte helseproblemer hos eldre skal forebygges og behandles.

 • Om somatisk helse og rus

  Alkoholbruk bidrar til mer enn 60 ulike sykdommer i tillegg til å forårsake ulykker og skade for tredjepart.

HINDRE DROP-OUT

 • Sjekkliste mot drop-out

  Drop-out fra rusbehandling gir til økt helserisiko hos pasienten og mer bekymringer og belastninger for pårørende. Denne sjekklisten er til hjelp for å fokusere på de faktorene som ifølge erfaringer og oppsummert forskning har sterkest sam...

 • - Rapport om å forebygge drop-out

  Utgivelsen oppsummerer kunnskap og erfaringer, med å forebygge drop-out i Norge, med bidrag fra fem lokale prosjekter. Les om oppsøkende  likepersoner, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av sjekklister, feedbackverktøy og mye mer! 

 • E-læringskurset Hindre drop-out fra rusbehandling

  Kurset som gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out fra rusbehandling, og tips til hvordan vi kan forebygge drop-out.

Asperger syndrom og rus

 • Håndbok Asperger syndrom og rus

  Hva bør behandling av personer med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse inneholde? En håndbok om Asperger syndrom og rus skal gi klinikere pekepinner på virksomme metoder og brukere og pårørende informasjon om hva de kan forvente i TSB.

 • Undervisningsfilmer om Asperger syndrom og rus

  Hvordan tilpasse behandling av ruslidelser best mulig til personer med Asperger syndrom? Fire filmer oppsummerer kunnskap, beskriver virksom behandling og gir konkrete tips til løsning av utfordringer i behandlingen.

Rusbehandling av unge

 • Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge

  National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sammenfattet kunnskap om behandling av unge med ruslidelser i 13 prinsipper. Et hefte om prinsippene og bakgrunnen for dem, er oversatt til norsk og tilpasset norsk kontekst.  

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Opplæringsansvarlig: Eva Sørlie
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?