Bli kjent med ORS- og SRS-skalaene

Feedbackverktøy måler opplevd endring i løpet av terapien og klientens tilbakemelding ved hjelp av to skalaer: ORS og SRS. Denne filmen gir deg en kort introduksjon til ORS- og SRS-skalaene.

Outcome Rating Scale – ORS – måler opplevd endring i lidelsestrykk og belastninger.

Session Rating Scale SRS - måler klientens vurdering av behandlingsalliansen.

 
Fant du det du lette etter?