HELSENORGE

Feedbackverktøy i rusbehandling - erfaringer fra Tyrilistiftelsen

Hvor modige skal vi forlange at medarbeidere er til å ta tilbakemeldinger på jobb? I denne filmen deler FoU-leder Hanne Lorimer Aamodt sine erfaringer med innføring av feebackverktøy hos Tyrilistiftelsen.

Enhetsleder for forskning og utviklingsavdelingen til Tyrilistiftelsen Hanne Lorimer Aamodt har vært med på å ta i bruk feedbackverktøyet WAI.
 
Fant du det du lette etter?