Om somatisk helse og rus

Alkoholbruk bidrar til mer enn 60 ulike sykdommer i tillegg til å forårsake ulykker og skade for tredjepart. Hvordan gjøre sykehuset til arena for samtidig behandling av rus- og somatiske lidelser?

Rusrelatert eller ikke? Pasienter i spesialisthelsetjenesten skal ha helhetlige tilbud om utredning og behandling.

Rus og somatisk helse (YouTube)
Hvem er pasienten med somatiske lidelse og ruslidelse og hvordan bli han møtt? To minutters introduksjon til temaet.

Hvordan gi bedre tilbud til pasienter med rusrelaterte skader og sykdommer hos pasienter i somatiske sykehus
Intervju om erfaringer fra Stavanger universitetssykehus (6 minutter)

Hvordan ønsker pasienter med ruslidelser i somatiske avdelinger å bli møtt?

Intervju med representanter fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon RIO (8 minutter)

Kunnskapsgrunnlaget for rusintervensjoner i somatiske sykehus

Forelesning av Sverre Nesvaag (30 min)

For mer informasjon om somatisk helse og rus; se Prosjekt somatisk helse og rus

Fant du det du lette etter?