Opplæringspakke om anabole steroider

Ønsker du å lære mer om anabole steroider? Denne nettbaserte opplæringspakken kan være til nytte for forskjellige faggrupper, de som er i kontakt med personer som bruker eller vurderer å bruke anabole steroider, pårørende og brukerne selv.

Opplæringspakke

Materiellet som er samlet i denne pakken tar i sin helhet 40-50 minutter å gå gjennom, og kan brukes i møte med pasienter, i internundervisning eller som selvstudium av ansatte i tjenester som skal gi tilbud til pasientgruppen. Den kan benyttes i sin helhet eller stykkevis.

Innholdet består blant annet av:

  • animasjonsfilmer med visuelt framstilte forklaringer av virkningsmekanismer og skadepotensiale

  • samtaleopptak med en tidligere bruker om positive og negative opplevelser av å bruke anabole steroider

  • informasjon om henvisning av brukere av anabole steroider som har fått helseskader

  • informasjon om Steroideprosjektet og hvordan vi kan bistå helsetjenester, pårørende og brukere

  • quiz om innholdet i nett-kurset

Alle videoene som er benyttet ligger også tilgjengelig på Steroideprosjektets spilleliste i Nasjonal kompetansetjeneste TSBs kanal på Youtube.

Opplæringspakke

Fant du det du lette etter?