Helsenorge

Undervisningsfilmer om Asperger syndrom og rus

Hvordan tilpasse behandling av ruslidelser best mulig til personer med Asperger syndrom? Fire filmer oppsummerer kunnskap, beskriver virksom behandling og gir konkrete tips til løsning av utfordringer i behandlingen.
Filmene inneholder blant annet simulerte case der «pasienten» har nevrologiske utfordringer (Foto: Sykehuspartner)

Innholdet i filmene er basert på Prosjekt Asperger og rus – et forsknings- og utviklingsprosjekt i Oslo universitetssykehus som forskere, behandlere og brukere på rus- og autismefeltet har samarbeidet om.    

Målgruppe:  Ansatte innen rus- og avhengighetsbehandling, tjenesteytere som jobber med personer med autismespekterdiagnoser (ASD) samt brukere og pårørende.

Produsert av: Nasjonal kompetansetjeneste TSB,  Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, i samarbeid med Sykehuspartner.

Filmserien består av fire filmer á 3–4 minutter.

Se hele spillelisten YouTube (15 min)


1. Introduksjon om Asperger og rusproblemer:

 


2. Erfaringer fra behandlingsstudien:

 


3. Kjennetegn ved pasientgruppen:

 

 3.  Behandling – kliniske tips:                       

 


Lese mer?
Nasjonal kompetansetjeneste TSB og NevSom (2018):  Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling av personer med Asperger syndrom og rus, Håndbok

Autism Spectrum Disorder and Co-occurringSubstance Use Disorder – A Systematic Review , Substance Abuse: Research and Treatment 2016:10 69-75. Espen Ajo Arnevik and Sissel Berge Helverschou (2016).

Treating Patients With Co-occurring Autism Spectrum Disorder and Substance Use Disorder: A Clinical Explorative Study Substance Abuse: Research and Treatment 2019:13 1-10. Sissel Berge Helverschou, Ræder Brunvold, Anette and Arnevik, Espen Ajo (2019). 

Fant du det du lette etter?