Vår forskning

Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal fremme og utføre forskning på ulike områder innen rusbehandling. Vi utfører andre forskningsoppdrag alene eller i samarbeid med eksterne aktører. 

 

Pågående studier


Cycling with anabolic steroids; studying how large fluctuations affects brain  

Astrid Bjørnebekk, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Se Steroideforskning


Prosjektperiode:
2016–2020

Deltakende helseregioner:

HV HSØ HN HMNBehandlingsønske og informasjonsbehov blant brukere av anabole steroider med helseproblemer

Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

Se Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study


Anne Bukten, Universitetet i Oslo
Ansvarlig i NK-TSB: Ingrid Amalia Havnes

Prosjektperiode:
2013–2023

Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


Lederutvikling gjennom mentorordning

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

Prosjektperiode:
2017–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Drop-out in addiction treatment

Hanne Helene Brorson, Universitetet i Oslo
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode: 2012–2018

Deltakende helseregion:
HSØ


Statusrapport LAR 2018

Helge Waal i samarbeid med Seraf, Oslo universitetssykehus HF med flere
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Helge Waal

Statusrapport 2017

Prosjektperiode:
2017–2017

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Asberger syndrom og rus

Sissel Berge Helverschou, Oslo universitetssykehus HF
Ansvarlig i  Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik

Prosjektperiode:
2014–2018

Deltakende helseregion:
HSØ


Psykopati og rus

Aina Sundt Gullhaugen, Andre institusjoner
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2015–2018

Deltakende helseregion:
HSØ HMN


Alkoholidentifikasjon og intervensjoner i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, KORFOR
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2015–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


Prototyper

Sigurd Johan Aanderaa, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2015–2018

Deltakende helseregion:
HSØ

Proritering av pasienter i TSB

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

Prosjektperiode:
2014–2019

Deltakende helseregioner:
HV HN HMN


Continuum- The ASAM Criteria Decision Engine

Marianne Stalvik, Andre institusjoner
Ansvarlig i Najonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2016–2026

Deltakende helseregioner:
HSØ HMN


Anabolic steroid effects on brain morphology, cognitive functioning, and emotional processing

Astrid Bjørnebekk, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Samtaleterapi ved AAS-bruk. Pilotprosjekt

Christine Wisløff, Steroideprosjektet, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Prosjektperiode:
2013–2018

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


Steroidebruk blandt pasienter i TSB – prevalensstudie

Astrid Bjørnebekk, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2019

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


MoCA - validering av verktøy for kognitiv screening av ruspasienter

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

Måleverktøy i TSB

Prosjektperiode:
2015–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


Personlighet og rus, Normering SIPP-118

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

Prosjektperiode:
2013–2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole steroider  

Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2018

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN

Forskningsnyheter

  • Hva slags feedback-verktøy egner seg best i TSB?

    En revisjonsgruppe har gjennomgått 11 eksisterende feedbackverkøy som blir brukt i samtalebehandling for å vurdere om de er egnet i behandling av ruslidelser.

  • Bedre rusakutt hjelp til pasienter i Oslo

    «Rusakutten» ved Oslo universitetssykehus åpnet i 2010 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, og var den første av sitt slag i et norsk sykehus. En rapport fra SINTEF beskriver pasienter og samarbeidspartneres erfaringer.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.