Vår forskning

Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal fremme og utføre forskning på ulike områder innen rusbehandling. Vi utfører andre forskningsoppdrag alene eller i samarbeid med eksterne aktører. 

 

Pågående studier


Cycling with anabolic steroids; studying how large fluctuations affects brain  

Astrid Bjørnebekk, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Se Steroideforskning


Prosjektperiode:
2016–2020

Deltakende helseregioner:

HV HSØ HN HMNBehandlingsønske og informasjonsbehov blant brukere av anabole steroider med helseproblemer

Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

Se Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study


Anne Bukten, Universitetet i Oslo
Ansvarlig i NK-TSB: Ingrid Amalia Havnes

Prosjektperiode:
2013–2023

Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN


Lederutvikling gjennom mentorordning

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

Prosjektperiode:
2017–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Drop-out in addiction treatment

Hanne Helene Brorson, Universitetet i Oslo
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode: 2012–2018

Deltakende helseregion:
HSØ


Statusrapport LAR 2018

Helge Waal i samarbeid med Seraf, Oslo universitetssykehus HF med flere
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Helge Waal

Statusrapport 2017

Prosjektperiode:
2017–2017

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Asberger syndrom og rus

Sissel Berge Helverschou, Oslo universitetssykehus HF
Ansvarlig i  Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik

Prosjektperiode:
2014–2018

Deltakende helseregion:
HSØ


Psykopati og rus

Aina Sundt Gullhaugen, Andre institusjoner
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2015–2018

Deltakende helseregion:
HSØ HMN


Alkoholidentifikasjon og intervensjoner i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, KORFOR
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2015–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


Prototyper

Sigurd Johan Aanderaa, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Ansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2015–2018

Deltakende helseregion:
HSØ

Proritering av pasienter i TSB

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

Prosjektperiode:
2014–2019

Deltakende helseregioner:
HV HN HMN


Continuum- The ASAM Criteria Decision Engine

Marianne Stalvik, Andre institusjoner
Ansvarlig i Najonal kompetansetjeneste TSB: Espen Ajo Arnevik/Rusforsk

Prosjektperiode:
2016–2026

Deltakende helseregioner:
HSØ HMN


Anabolic steroid effects on brain morphology, cognitive functioning, and emotional processing

Astrid Bjørnebekk, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


Samtaleterapi ved AAS-bruk. Pilotprosjekt

Christine Wisløff, Steroideprosjektet, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Prosjektperiode:
2013–2018

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


Steroidebruk blandt pasienter i TSB – prevalensstudie

Astrid Bjørnebekk, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2019

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN


MoCA - validering av verktøy for kognitiv screening av ruspasienter

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

Måleverktøy i TSB

Prosjektperiode:
2015–2020

Deltakende helseregioner:
HV HSØ


Personlighet og rus, Normering SIPP-118

Espen Ajo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste TSB/Rusforsk

Prosjektperiode:
2013–2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole steroider  

Ingrid Amalia Havnes, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Steroideforskning

Prosjektperiode:
2016–2018

Deltakende helseregioner:
HV HSØ HN HMN

Forskningsnyheter

  • Bedre rusakutt hjelp til pasienter i Oslo

    «Rusakutten» ved Oslo universitetssykehus åpnet i 2010 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, og var den første av sitt slag i et norsk sykehus. En rapport fra SINTEF beskriver pasienter og samarbeidspartneres erfaringer.

  • Hva slags feedback-verktøy egner seg best i TSB?

    En revisjonsgruppe har gjennomgått 11 eksisterende feedbackverkøy som blir brukt i samtalebehandling for å vurdere om de er egnet i behandling av ruslidelser.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.